Tadeusz Krzyżan

Nadzory i przeglądy budowlane, kierowanie budowami, doradztwo techniczne.

Oferta

Nadzory budowlane
Doradztwo i opinie techniczne.
Kontrole budynków.
Kierowanie budowami.

Produkty i usługi

Jestem magistrem inżynierem melioracji wodnych.
Mam uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych i melioracji wodnych. Zakładam i prowadzę książki obiektu budowlanego, oceniam stan techniczny oraz przeprowadzam przeglądy i kontrole budynków: półroczne , roczne , pięcioletnie. Sporządzam opinie techniczne. Nadzoruję roboty budowlane i kieruję budowami.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

nadzory budowlane, doradztwo techniczne, opinie techniczne, kierownik budowy, książki obiektu budowlanego, przeglądy okresowe budynków, kontrole budynków, przeglądy półroczne, przeglądy roczne, przeglądy pięcioletnie,