...Poufne, Tajne. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:• instalacja i konserwacja - dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO,• instalacja i konserwacja - systemy sygnalizacji pożaru SAP,• instalacja i konserwacja - systemy oddymiania,• instalacja i konserwacja - systemy detekcji gazu,• instalacja i konserwacja - systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz obojętny...

Płochocin, ul. Święcicka 25