...Stabilizacja gruntu VIII. Mix in place IX. Spoiwa hydrauliczne, profilowanie gruntu, , roboty drogowe, roboty ziemne, roboty torowe...

Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 2