Białystok, ul. Sokólska 19 lok. 9

Mielec, ul. Władysława Warneńczyka 17 lok. 33