"Geo-Monitoring" Wojciech Łopka

Usługi z zakresu geotechniki, monitoringu geotechnicznego i budowlanego, geologii inżynierskiej.

Oferta

Firma GEO-MONITORING zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą geoinżynierią, a w szczególności świadczy usługi z zakresu geotechniki, monitoringu geotechnicznego i budowlanego, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geodezji inżynieryjnej. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje z badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, projekty prac oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie i hydrogeologiczne, obliczenia numeryczne różnorodnych zagadnień geoinżynieryjnych a także ekspertyzy i operaty pomiarowe. Współpracujemy z instytucjami naukowymi (Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska) oraz specjalistami z dziedziny geotechniki, budownictwa, geologii i geodezji inżynieryjnej. Pozwala to nam na podjęcie szerokiego zakresu usług inżynieryjnych i wybór optymalnych rozwiązań dla poszczególnych inwestycji.

Produkty i usługi

W ramach usług geotechnicznych wykonujemy kompleksowe badania podłoża gruntowego i ustalamy warunki posadowienia dla obiektów budownictwa lądowego i wodnego.

Głównym celem badań geotechnicznych jest określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych, odkształcalności oraz zmienności gruntów dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych. Na podstawie badań gruntu zostają określone szczegółowo warunki gruntowo - wodne podłoża w miejscu planowanej inwestycji. Uzyskane informacje pozwalają na właściwe oraz bezpieczne zaprojektowanie odpowiednich fundamentów budynku w stosunku do warunków panujących na działce budowlanej. Wykonane badania mogą także posłużyć do zaprojektowania izolacji fundamentów, wskażą możliwość podpiwniczenia budynku oraz zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do gruntu.

Marki i specjalizacje

- GEOTECHNICZNE PRACE POLOWE.
- DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE,
- GEOLOGIA INŻYNIERSKA,
- HYDROGEOLOGIA I HYDROLOGIA,
- OCHRONA ŚRODOWISKA.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geolog, geolodzy, usługi geologiczne, badania geologiczne, pracownia geologiczna, geologia inżynierska, geotechnika, opinia geotechniczna, badania geotechniczne, kontrole zagęszczenia, badania gruntu, odwierty, wiercenia, badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, nadzór geologiczny, geoinżynieria, usługi geoinzynieryjne, dokumentacje z badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, opertay pomiarowe,