...naszych działań są głównie:- odpady (również elektroniczne)- złom metali żelaznych- tworzywa sztuczne- gruz- makulatura- szkło- itp.Oferujemy:- skup makulatury- tworzyw sztucznych- stłuczki szklanej- odpadów przemysłowych- odpadów budowlanych- odpadów tkanin- wywóz odpadów- wywóz odpadów poremontowych- wywóz gruzu- wywóz śmieci- wynajem kontenerów...

Bożanów, 7