Kraków, ul. Trybuny Ludów 48 lok. 61

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Barwałd Górny 13a

Limanowa, ul. Bednarzy 4

Skomielna Biała, 565