Konin, ul. Żwirki i Wigury 7 lok. 21

Gdańsk, ul. Kościuszki 19 lok. 4