Usługi Geodezyjne Cezary Flont

Usługi geodezyjne, zapraszam do kontaktu

Oferta

Firma nasza działa od ponad 20 lat. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

- Usługi geodezyjne,
- Geodeta,
- Geodezja,
- Geodezyjna obsługa inwestycji,
- Biuro geodezyjne,
- Mapy do celów projektowych,
- Podziały nieruchomości,
- Wyznaczanie działek ewidencyjnych,
- Wytyczanie obiektów budowlanych,
- Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych i obiektów budowlanych,
- Uzgodnienia dokumentacji ZUD,
- Mapy synchronizacyjne dawnych nieruchomości,
- Mapy numeryczne,
- Wznowienia granic,
- Tyczenie,
- Podział granic,
- Wyznaczanie granic,
- Pomiary geodezyjne,
- Tyczenie budynków

Produkty i usługi

- Usługi geodezyjne,
- Geodeta,
- Geodezja,
- Geodezyjna obsługa inwestycji,
- Biuro geodezyjne,
- Mapy do celów projektowych,
- Podziały nieruchomości,
- Wyznaczanie działek ewidencyjnych,
- Wytyczanie obiektów budowlanych,
- Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych i obiektów budowlanych,
- Uzgodnienia dokumentacji ZUD,
- Mapy synchronizacyjne dawnych nieruchomości,
- Mapy numeryczne,
- Wznowienia granic,
- Tyczenie,
- Podział granic,
- Wyznaczanie granic,
- Pomiary geodezyjne,
- Tyczenie budynków

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, podział działek, mapy projektowe, pomiary geodezyjne, tyczenie, geodezyjna obsługa inwestycji, biuro geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, wyznaczanie działek ewidencyjnych, wytyczanie obiektów budowlanych, mapy numeryczne, wznowienia granic, podział granic, wyznaczanie granic, tyczenie budynków, podział działki, powykonawcza inwentaryzacja, tyczenie działek, powykonawcza inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podziemnych, inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, wznowienia znaków granicznych, rozgraniczenia nieruchomości, inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja budynków, pomiar geodezyjny,