Biuro Konstrukcyjno Budowlane Wawtom Anna Gniwek

WAWTOM specjalizuje się w wąskiej dziedzinie branży budowlanej dotyczącej geoinżynierii.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na zdiagnozowaniu każdego zgłoszonego problemu, przedstawieniu palety rozwiązań wraz z ich wyceną i oczywiście realizację czyli wdrożenie optymalnej pod względem techniczno-ekonomicznym metody. Tym co wyróżnia nas na rynku jest realizowalność tworzonych projektów i skuteczność myśli technicznych i działań zweryfikowana na przestrzeni lat po ich wdrożeniu.
Biuro blisko współpracuje ze Specjalistami w dziedzinie geoinżynierii, geologii, konstruktorami, wykonawcami najbardziej skomplikowanych i nowatorskich prac inżynierskich.
Zespół współpracujący posiada wszelkie wymagane prawem budowlanym uprawnienia (projektowe, wykonawcze oraz eksperckie – rzeczoznawcy).

Produkty i usługi

BKB WAWTOM oferuje działalność w zakresie: współpracy konstrukcji z podłożem: opinie w zakresie stanu technicznego konstrukcji i fundamentów, opinie i ekspertyzy geotechniczne dotyczące współpracy konstrukcji z podłożem,projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: zabezpieczania stateczności dna wykopów oraz skarp, zabezpieczania i projektowania nasypów budowlanych, wzmacniania fundamentów obiektów budowlanych, np. za pomocą mikropali wciskanych, wierconych itp.wzmacniania konstrukcji (m.in. stalowych, żelbetowych i ceglanych taśmami z włókien węglowych, aramidowych, szklanych, wzmacniania i ulepszania podłoża budowlanego,odwodniania wykopów pod obiekty budowlane,zabezpieczania obiektów przed wilgocią,nadzory na budowach: autorskie, inwestorskie,pełnienie funkcji kierownika robót, wykonawstwa konstrukcyjnego i geotechnicznego: wzmocnienia podłoża gruntowego w obrębie projektowanych inwestycji w ramach przygotowania podłoża,mikropale,podbijanie fundamentów

Marki i specjalizacje

wzmocnienia posadowienia fundamentów istniejących budynków i budowli przy zastosowaniu technologii mikropalowania z użyciem prefabrykatów wciskanych, wierconych i iniektowanych oraz formowanych w gruncie technikami iniekcyjnymiwszelkiego typu obiektów budowlanych w tym hydrotechnicznych i zabytkowych,remontów i wzmacniania podziemnych konstrukcji obiektów budowlanych) współpracujących z gruntem np. żelbetowe konstrukcje rusztowe na mikropalach, stalowe ściągi spinające konstrukcje

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geolodzy, geofizycy, badania geotechniczne, geotechnika, ekspertyza geotechniczna, wiercenie geologiczne, geofizyk, geolog, geotechnik, geologia inżynierska, geolodzy geofizycy, geofizycy geolodzy, geologia, mikropale, podbijanie fundamentów, wzmacniania konstrukcji, geofizyka, wiercenia geofizyczne,