Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych Oddział w Warszawie

Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych

Oferta

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekt, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach. Pracownicy firmy Hydroconsult Sp. z o.o. są autorami bądź współautorami licznych publikacji książkowych a także publikacji w czasopismach i materiałów konferencyjnych.

Produkty i usługi

Publikacje książkowe, hydrogeologia regionalna, publikacje metodyczne z hydrogeologii, ujęcia i jakość wód, modelowanie matematyczne, geologia czwartorzędu, geofizyka, gospodarka wodna, ochrona wód i środowiska, studnie, ujęcia wody, odwodnienia, operaty wodnoprawne, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, raporty oddziaływania na środowisko, badania i monitoring składowisk i wysypisk, badanie stanu zanieczyszczeń wód i gruntów, podłoża budowlane – geotechnika, systemy informacji przestrzennej GIS

Marki i specjalizacje

Prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy, opracowania, dokumentacje, projekty, hydrogeologia, geologia inżynierska, geofizyka, gospodarka wodna, ochrona środowiska, kartografia geologiczna.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geologia, geofizyka, hydrogeologia, geologia inżynierska, geotechnika, geolog, usługi geologiczne, geolog, geotechnika, badania geotechniczne, ekspertyzy geologiczne, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy geologiczne, opracowania geologiczne, dokumentacje, projekty geologiczne, hydrogeologia, geologia inżynierska, geofizyka, gospodarka wodna, ochrona środowiska, kartografia geologiczna, geolog, opinie geotechniczne, badania i monitoring składowisk i wysypisk, badanie stanu zanieczyszczeń wód i gruntów, badanie gruntów,