...Operatu Pomiarowego w PODGiK – ustawowy czas to 6 dni roboczych,• przekazanie map poświadczonych przez PODGiK inwestorowi.Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy wykonawcze czy projektowe. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. Mapy do celów projektowych. * Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych.* Mapy do celów projektowych...

Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 53 /1

...mierniczej,- wykonywanie Dokumentacji Obszaru Górniczego,- projektów zagospodarowania złoża,- planów ruchu zakładów górniczych,- przeprowadzanie aktualizacji map górniczych,- wykonywanie operatów ewidencyjnych zasobów,- świadectwa jakości kruszyw mineralnych,- postępowanie dla uzyskania koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż kopalin pospolit...

Radziejów, ul. Pawłowska 7

dziś otwarte 8:00 - 16:00
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...usługiFirma nasza oferuje usługi geodezyjne i kartograficzne w zakresie:map do celów projektowych map prawnych/wyrysy z map ewidencyjnych, podziały, lokalizacje, zasiedzenia,rewindykacja rozgraniczenia nieruchomości,uzgodnień dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu, planów zagosp. terenu w ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej...

Wałbrzych, ul. Ossowskiego 2 /1

...GLOBAL to firma geodezyjna z pełną ofertą kartograficzną i geodezyjną. Prowadzimy tez usługi w zakresie nadzorów.- wykonanie map do celów projektowych (cyfrowo i analogowo)- wykonanie map do celów prawnych- inwentaryzacja i tyczenia urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych- geodezyjne opracowania projektów- pe"na obsługa geodezyjna budowy...

Płońsk, ul. 1 Maja 2

dziś nieczynne
poniedziałek nieczynne
wtorek nieczynne
środa nieczynne
czwartek nieczynne
piątek nieczynne
sobota 8:00 - 16:00
niedziela 8:00 - 16:00