Firma Inżynieryjno Budowlana Tomasz Zegar

Nadzory nad budynkami, nadzory w branży instalacje sanitarne, gazowe i klimatyzacyjne,Hydrotechnika

Oferta

Nadzory nad budynkami
Nadzory w branży sanitarnej
Sieci
Instalacje
Nadzory w hydrotechnice
Budowle hydrotechniczne- nadzór i kierowanie budowlami hydrotechnicznymi

Produkty i usługi

Firma Inżynieryjno Budowlana Tomasz Zegar z siedzibą w Tarnowie oferuje:
- Nadzory nad budynkami
- Nadzory specjalistyczne w branży sanitarnej i gazowej:
- Sieci
- Instalacje
- przyłącza
- Kierownik budowy w zakresie budowli hydrotechnicznych
Przeglądy roczne, półroczne i pięcioletnie budynków

Marki i specjalizacje

Nadzory budowlane
Przeglądy roczne, półroczne i pięcioletnie budynków
Nadzory w zakresie sieci sanitarnych, gazowych , klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

nadzory nad budynkami, sieci gazowe, instalacje sanitarne, świadectwa energetyczne, certyfikaty energetyczne, nadzór budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, nadzory nad sieciami wodociągowymi, nadzory budowlane w branży instalacje sanitarne, nadzory budowlane w zakresie instalacji gazowych, nadzór budowlany w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, przeglądy okresowe budynków, przeglądy roczne, przeglady półroczne, przeglądy pięcioletnie, kontrole okresowe budynków, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, inspektor nadzooru, nadzorca budowlany, nadzory w budownictwie hydrotechnicznym, kierowanie budowami w zakresie budowli hydrotechnicznych, hydrotechnika,