"Bram-Bud" H. Szostek R. Calik K. Kulig S.j.

Inwestycje pod klucz, od koncepcji i projektowania poprzez budowę i montaż, do usług wykończeniowych

Oferta

Bram-Bud wykonuje prace w zakresie:

- remonty i modernizację wszelkich obiektów budowlanych
- projektowanie i wykonawstwo sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pary wodnej, kotłowni, wymiennikowni, itp.
- inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia wody, przepompownie, hydrofonie, stacje uzdatniania wody, instalacje wod.-kan. w budynkach
- instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Usługi ślusarskie obejmują wykonawstwo: ślusarki budowlanej, ogrodzeń, bram wjazdowych przesuwnych i tradycyjnych, balustrad, bram garażowych z instalacją systemów monitoringowych.

Oferujemy usługi geodezyjne w pełnym zakresie:

- obsługa geodezyjna budów,
- sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych,
- inwentaryzacja powykonawcza obiektów,
- tyczenie budowli i uzbrojenia podziemnego,
- podział i rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienie granic.

Wykonujemy w pełnym zakresie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne tj.:

- wodociągowe
- kanalizacyjne
- centralnego ogrzewania
- wentylacji i klimatyzacji
- gazowe
- technologiczne

Produkty i usługi

Firma rozpoczęła działalność w 1997 roku jako wspólne przedsięwzięcie osób posiadających wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w firmach budowlanych takich jak: KBM Zachód, Naftobudowa. Wachlarz naszych usług obejmuje całość inwestycji pod klucz, od koncepcji i projektowania poprzez budowę i montaż, do usług wykończeniowych i rozruchu.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w kompleksowej realizacji licznych zadań inwestycyjnych z zakresu budownictwa użyteczności publicznej, przemysłowego i mieszkaniowego oraz obiektów służby zdrowia, pozwalają naszej firmie podejmować się realizacji wielu technicznie złożonych i odpowiedzialnych zadań inwestycyjnych. W celu doskonalenia jakości naszych usług w roku 2005 wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Jakością ISO 9001-2000

Marki i specjalizacje

Naszym klientom oferujemy:

- Realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w generalnym wykonawstwie
- Kompleksową realizację obiektów przemysłowych

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

firma budowlana, budownictwo, remonty, modernizacje, roboty budowlane, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo użyteczności publicznej, instalacje co, instalacje wod-kan, serwis ogrzewania, instalacje w szpitalach, instalacje w hotelach, instalacje w centrach handlowych, wykańczanie wnętrz, wykończenia pod klucz, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wentylacyjne, geodezja, pompownie, sieci zewnętrzne, prace ziemne, wykopy, przewierty, obsługa procesu budowlanego, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, instalacje wewnętrzne, inwestycje budowlane,