Instytut Konsultacyjno-Badawczy Geocontrol Sp. z o.o.

Usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii.

Oferta

GEOTECHNICZNA OBSŁUGA INWESTYCJI
NADZORY GEOLOGICZNE
GEOTECHNIKA
- Próbne obciążenia pali
- Badania ciągłości pali i kolumn
- Projekty posadowień obiektów
- Projekty wzmocnień podłoża i fundamentów istniejących
- Projekty zabezpieczeń skarp, zboczy, wykopów
- Opinie i ekspertyzy geotechniczne
- Konsultacje w zakresie geotechniki
GEOLOGIA INŻYNIERSKA
- Odbiory dna wykopu
- Odbiory pod drogi i sieci
- Wiercenia terenowe mechaniczne i ręczne
- Wiercenia rdzeniowe
- Sondowania dynamiczne lekkie, średnie i ciężkie
- Sondowania statyczne CPTU
- Badania płytą VSS i lekką płytą dynamiczną
- Badania laboratoryjne gruntów
- Badania fizykochemiczne gruntów
- Projekty i Dokumentacje Geologiczno-Inżynierskie
- Dokumentacje badań podłoża
- Opinie geotechniczne
- Projekty geotechniczne

HYDROGEOLOGIA
- Badania poziomów wodonośnych
- Badania laboratoryjne wód
- Operaty wodno prawne
- Projekty hydrogeologiczne
- Dokumentacje hydrogeologiczne

Produkty i usługi

Geotechnika:
- próbne obciążenia pali – projekty i badania nośności pali fundamentowych;
- kontrola jakości pali (badania ciągłości).
- projekty wzmocnienia podłoża gruntowego;
- projekty posadowień obiektów inżynierskich.

Geologia i hydrogeologia inżynierska:
- badania terenowe i laboratoryjne gruntów i wody;
- wiercenia m.in. w rurach osłonowych;
- badania podłoża płytą statyczną VSS;
- badania podłoża lekką płytą dynamiczną;
- sondowania statyczne i dynamiczne;
- dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne;
- opinie i ekspertyzy geotechniczne;
- analizy stateczności zboczy naturalnych i skarp wykopów.

Wykonujemy:
- optymalizacje projektów fundamentowych;
- ekspertyzy geotechniczne.

Prowadzimy:
- doradztwo techniczne z zakresu geotechniki;
- kontrole zgodności robót fundamentowych z projektem i SST.

Realizujemy:
- nadzór geologiczny;
- obsługę geotechniczną inwestycji;
- odbiór prac fundamentowych.

Marki i specjalizacje

Specjalizacja geotechniczna
Uprawnienia geologiczne kat. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
Uprawnienia hydrogeologiczne
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie geotechniki i fundamentowania

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

nadzory geologiczne, nadzory geotechniczne, geologia, badania geologiczne, hydrogeologia, geotechnika, wiercenia mechaniczne, wiercenia w rurach osłonowych, wiercenia rdzeniowe, badania ciągłości pali, próbne obciążenia pali, analizy stateczności, badania laboratoryjne, gruntów i wody, operaty wodno prawne, opinie geotechniczne, projekty geotechniczne, projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno inżynierskie, dokumentacje badań podłoża, ekspertyzy geotechniczne,