Firma Geodezyjno-Informatyczna Janusz Muszyński

Naszym celem jest szybka i fachowa obsługa klienta.Obsługa geodezyjna inwestycji

Oferta

Firma wykonuje usługi w zakresie:

1. Sporządzanie map do celów projektowych w dowolnej skali – cyfrowo i klasycznie
2. Podziały działek, rozgraniczenia gruntów, regulacje stanów prawnych, wykazy zmian gruntowych
3. Geodezyjnej obsługi inwestycji jak: hale przemysłowe, mosty, maszty, kanalizacje
4. Pomiary drogowe:
a) sporządzanie map do celów projektowych pod budowę i modernizację dróg
b) geodezyjną obsługę budowy drogi
c) regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod pas drogowy.
5. Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli:
a) pomiary pionowości kominów przemysłowych
b) cylindryczność i osiadanie zbiorników
c) regulacje osi torów suwnic
d) pomiary osiadania obiektów budowlanych
6. Pomiary wodne:
a) wykonywanie map cieków i zbiorników wodnych
b) geodezyjna obsługa budowli wodnych: jazzy, opaski brzegowe

Produkty i usługi

Geodezja drogowa, geodezja mostowa, pomiary powierzchni użytkowej, inwentaryzacje architektoniczne, inwentaryzacje, obsługa zakładów przemysłowych, obliczanie mas ziemnych, mapy do projektów, geodezyjna obsługa inwestycji (mosty, wiadukty, hale), geodezja inżynieryjna (wieże teletorów komórkowych), monitoring budowy, tyczenie obiektów.

Marki i specjalizacje

Prowadzimy kompleksową obsługę geodezyjną robót budowlano-montażowych, wykonujemy roboty geodezyjne, kartograficzne i projektowe. Posiadamy uprawnienia i certyfikaty.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geodezja, kartografia, gps, geodeta, mapy, plany, tyczenie, geodezyjna obsługa inwestycji, obliczanie mas ziemnych, usługi geodezyjne, pomiary, inwentaryzacja powykonawcza obiektów, geodeta, tyczenie osi konstrukcji, geodezja w budownictwie mieszkaniowym, geodezja w budownictwie przemysłowym, wyznaczanie granic, wznawianie granic, podziały nieruchomości, podziały działek, rozgraniczenia nieruchomosci, mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych, mapy do celów sądowych, pomiary realizacyjne, uzgodnienia zud, pomiary geodezyjne, geodezja drogowa, geodezja mostowa,