Oferta

Doradzamy, które z oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe produktów będą Państwu bardzo przydatne- zwiększą poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczą życie, zdrowie, majątek, odpowiedzialność cywilną czy finanse w firmie, a które mogą okazać się zupełnie niedostosowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Staramy się nie tylko obniżyć Państwu składkę, ale też urealnić zakres ochrony. Często dodane zmiany pewnych zapisów czy klauzul mogą znacznie rozszerzyć zakres Państwa ochrony bez znacznego wpływu na wielkość składki.

Ubezpieczenia dla firm oraz osób prywatnych

- ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

- ubezpieczenia osobowe

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia komunikacyjne

- ubezpieczenia ochrony prawnej

- ubezpieczenia na życie

- ubezpieczenia cargo

- ubezpieczenia techniczne

- odpowiedzialność cywilna

- grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenia finansowe

- ubezpieczenia rolników

PZU, Warta, Hestia, Allianz, Uniqa, Compensa

Produkty i usługi

POSZUKUJĄCY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

W związku z wejściem w życie Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń z dnia 1 października 2018 roku, zostało utworzone nowe konto mailowe dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Zapytania prosimy składać na adres: nowyklient@eurobrokers.com.pl

Firma EUROBROKERS Sp. z o.o. powstała w 1994 roku z inicjatywy osób związanych z rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce zaoferowała profesjonalną usługę w zakresie kompleksowego ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

Struktura EUROBROKERS Sp. z o.o. to Centrala w Bydgoszczy oraz Przedstawicielstwa w Lublinie, Mławie, Płocku, Warszawie i Toruniu.

To właśnie z tych miast docieramy do naszych Klientów na terenie całego kraju.

Wyróżnia nas skuteczność, staranność, uczciwość i innowacyjność.

Cechy te pozwalają na prowadzenie obsługi dla najbardziej wymagających Klientów.

Marki i specjalizacje

Eurobrokers Sp. z o. o.

Ul. Wojskowa 18
08-110 Siedlce
Tel. 668 237 786, 666 474 440
siedlce@eurobrokers.com.pl

Eurobrokers Sp. z o. o.

Ul. Piłsudskiego 4
88-300 Mogilno
Tel. 52 315 52 23
mogilno@eurobrokers.com.pl

Eurobrokers Sp. z o. o.

Ul. Niepodległości 72
64-100 Leszno
Tel. 602 170 492
leszno@eurobrokers.com.pl


Eurobrokers Sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 12 lok. 3
07-100 Węgrów
Tel. 668 236 120, 668 235 717
wegrow@eurobrokers.com.pl

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia osobowe, doradztwo prawno-ubezpieczeniowe, ubezpieczenie mienia od katastrof naturalnych, ubezpieczenie mienia od szkód wywołanych działalnością ludzką, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu, odpowiedzialność cywilna organów spółki kapitałowej, odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności, ubezpieczenie maszyn i urządzeń, ubezpieczenie utraty zysku w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie utraty zysku w wyniku awarii maszyn, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy, ubezpieczenie utraty zysku na skutek opóźnień w oddaniu inwestycji, ubezpieczenie należności handlowych, ubezpieczenie należności leasingowych, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie należności faktoringowych, ubezpieczenie kart płatniczych, ubezpieczenia pojazdów szynowych, ubezpieczenia statków powietrznych, ubezpieczenia jednostek pływających, ubezpieczenie od sprzeniewierzenia,