...Projekty robót geologicznych:- dokumentacje geologiczno-inżynierskie- ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne- dokumentacje złożowe- opracowania ekofizjograficzne- analizy wpływu inwestycji na środowisko (raporty o oddziaływaniu)- dokumentacje i ekspertyzy geofizyczne- wiercenia otworów badawczych i technicznych- sondowania gruntów dynamiczne...

Wrocław, al. Paderewskiego 19

...GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GEOFIZYKAprojekty prac geologicznych poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalindokumentacje geologiczne złóż,wnioski o udzielenie koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóżprojekty zagospodarowania złóżraporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko plany ruchu,projekty rekultywacji terenów...

Szczawno-Zdrój, ul. Wczasowa 15

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne