Warszawa, ul. Nowoursynowska 145 D/72

...GEOTECHNICZNA OBSŁUGA INWESTYCJINADZORY GEOLOGICZNEGEOTECHNIKA- Próbne obciążenia pali- Badania ciągłości pali i kolumn - Projekty posadowień obiektów- Projekty wzmocnień podłoża i fundamentów istniejących- Projekty zabezpieczeń skarp, zboczy, wykopów- Opinie i ekspertyzy geotechniczne- Konsultacje w zakresie geotechnikiGEOLOGIA INŻYNIERSKA...

Kraków, ul. Balicka 56

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...uprawnieni geolodzy związani z przemysłem wiertniczym i geologią. Swoje projekty opiera na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie wiertnictwa i geologii.Współpracuje z firmami takimi jak BDC Sp.zoo, Mouvitech, Aspol.Projekty wykonano już dla firm wiertniczych: Wodwiert (Bielsko Biala),DPS Sp. z o.o.(Wrocław), Maxdrill (Szczecin) i dla instalacyjny...

Chrzanów, ul. Borowcowa 157a

...badanie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa kubaturowego oraz liniowego, - nadzory geologiczne i geotechniczne,- dokumentację hydrogeologiczną,- badania laboratoryjne gruntów,- badania zanieczyszczeń wody i gruntu,- wykonywanie piezometrów i monitoring poziomów wód gruntowych,- badania geotechniczne dla składowisk odpadów,- rozwiązywanie...

Suwałki, ul. Kościuszki 110

...GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GEOFIZYKAprojekty prac geologicznych poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalindokumentacje geologiczne złóż,wnioski o udzielenie koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóżprojekty zagospodarowania złóżraporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko plany ruchu,projekty rekultywacji terenów...

Szczawno-Zdrój, ul. Wczasowa 15

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...Projekty robót geologicznych:- dokumentacje geologiczno-inżynierskie- ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne- dokumentacje złożowe- opracowania ekofizjograficzne- analizy wpływu inwestycji na środowisko (raporty o oddziaływaniu)- dokumentacje i ekspertyzy geofizyczne- wiercenia otworów badawczych i technicznych- sondowania gruntów dynamiczne...

Wrocław, al. Paderewskiego 19

...Projekty prac geologicznych pod wymagające tego obiekty budownictwa i drogownictwa•Prace terenowe : - wiercenia małośrednicowe - sondowania sondą dynamiczną - badania laboratoryjne (zlecane współpracującemu z nami laboratorium gruntoznawczemu)•Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich•Odbiory geotechniczne...

Zamość, ul. Partyzantów 61

...Firma GEO-TOM oferuje usługi z zakresu geologii i geotechniki. Zajmujemy się badaniem ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Nasza oferta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta, w zależności od charakteru inwestycji. Firma GEO-TOM oferuje...

Rzeszów, ul. Pułaskiego 7 /391

...Hydrogeologia i ochrona środowiskaW ramach obsługi hydrogeologicznej oferujemy:sporządzanie projektów studni głębinowych i piezometrówopracowanie dokumentacji i hydrogeologicznej w tym ujęć wodywykonanie piezometrów wraz z nadzorem hydrogeologicznymmonitorowanie wód gruntowych wokół składowisk odpadów komunalnych i innych pomiarów...

Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

...geologia złożowa. * Hydrogeologia* Geologia inżynierska* Geologia złożowa HYDROGEOLOGIA* Projekty robót geologicznych i wykonawstwo: Pomp ciepła, studni głębinowych* Opinie hydrogeologiczne dla oczyszczalni przydomowych* Obsługa i nadzór nad wierceniami* Operaty wodnoprawneGEOLOGIA INŻYNIERSKA* Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie...

Brzeszcze, ul. Młyńska 5

...Oferujemy kompleksową usługę polegającą na zdiagnozowaniu każdego zgłoszonego problemu, przedstawieniu palety rozwiązań wraz z ich wyceną i oczywiście realizację czyli wdrożenie optymalnej pod względem techniczno-ekonomicznym metody. Tym co wyróżnia nas na rynku jest realizowalność tworzonych projektów i skuteczność myśli technicznych i działa...

Warszawa, ul. Malborska 14B lok. 46

...047badania geotechniczne podkarpackie, wiercenia geofizyczne podkarpackie , geofizyka, geotechnika podkarpackie, ekspertyza geologiczna podkarpackie, wiercenie geologiczne podkarpackie, geofizyk podkarpackie , geolog podkarpackie, geotechnik podkarpackie, geologia inżynierska podkarpackie, geolodzy podkarpackie, geofizycy podkarpackie , geofizycy geolodzy...

Kraków, ul. Ferdynanda Kurasia 11 lok. 1

...Firma GEO-MONITORING zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą geoinżynierią, a w szczególności świadczy usługi z zakresu geotechniki, monitoringu geotechnicznego i budowlanego, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geodezji inżynieryjnej. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje z badań podłoża gruntowego, projekty...

Rumia, ul. Skłodowskiej-Curie 2

...Badania geotechniczne nawierzchni drogowych:- badania nawierzchni metodą ugięć (Belka Benkelmana)- badania modułów sztywności warstw konstrukcyjnych W naszym laboratorium prowadzimy badania:parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów- analiza areometryczna- gęstość objętościowa i gęstość właściwa- granice płynności i plastyczności gruntów spoistych...

Gierałtowice, ul. ks. Roboty 59

dziś otwarte 8:00 - 16:00
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne