Kancelaria Notarialna Małgorzata Bańkosz-Ruśkowska

Lex Est Quod Notamus.

Produkty i usługi

Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne,
- sporządza poświadczenia,
- doręcza poświadczenia,
- spisuje protokoły,
- sporządza protesty weksli i czeków,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

akt notarialny, notariusz, notariusze, pomoc cywilno prawna, sporządzanie aktów notarialnych, biura notarialne, poświadczenia dokumentów, usługi notariuszy, sprzedaż mieszkania, sprzedaż działki, rozdzielność nieruchomości, darowizna, testament, protokół zgromadzenia wspólników, umowa spółki, notarialne poświadczenie podpisu, poświadczenie dziedziczenia, dożywocie, intercyza, małżeńskie spadki, odrzucenie spadku, spadek, poddanie się egzekucji, dziedziczenie, podział majątku, hipoteka, pełnomocnictwo, umowa przedwstępna, założenie spółki, taksa notarialna,