Geo-Radar Anna Groffik

Metoda georadarowa, geologiczna obsługa inwestycji.

Oferta

Ochrona środowiska
Przy pomocy georadaru można ustalić dokładne miejsce występowania mogilników i składowisk odpadów oraz głębokość, na jakiej się znajdują. Ponadto użycie georadaru daje możliwość określenia faktycznej geometrii składowisk odpadów, a po przetworzeniu danych można otrzymać ich trójwymiarowy model.

Płytka geologia
Metoda georadarowa pozwala na określanie głębokości i miąższości warstw, lokalizację złóż, określenie głębokości podłoża skalnego oraz badań litologicznych i hydrogeologicznych.

Badania inżynieryjne
Lokalizacja infrastruktury technicznej na podstawie map, które zawierają błędy rzędu kilku metrów, jest dość uciążliwa. Georadar jest w stanie dokładnie określić przebieg rur, kabli czy niezaznaczonych na współczesnej mapie fundamentów dawnych budynków.

Produkty i usługi

Archeologia
Georadar jest bardzo czułą aparaturą – wykorzystującą zjawisko odbicia impulsów na granicach fizycznych różniących się wartościami stałej dielektrycznej i przewodności elektrycznej. Im kontrast między prędkością rozchodzenia się fali w obiekcie a prędkością rozchodzenia się fali w otaczającym ośrodku jest większy, tym wyraźniejszy odczyt otrzymamy . Możliwym jest więc znalezienie w ziemi obiektów drewnianych, kamiennych, glinianych czy metalowych.

Drogi i mosty
Georadar doskonale sprawdza się w badaniu podłoża w drogownictwie , np. w czasie projektowania wzmocnienia dróg. Badania pomagają dokładnie określić zasięg, głębokość i miąższość nasypów lub namułów oraz miejsce występowania dawnych fundamentów czy infrastruktury technicznej.

Inne
Zapewniamy Państwa, że możliwości wykorzystania georadaru są o wiele szersze, a wymienione powyżej dziedziny stanowią jedynie doskonały przykład uniwersalności zastosowań metody georadarowej.

Marki i specjalizacje

Georadar impulsowy jest precyzyjnym, mobilnym urządzeniem pomiarowym, wykorzystującym zjawisko odbicia fal elektromagnetycznych o częstotliwości z zakresu krótkich do ultrakrótkich fal radiowych.
Georadar daje unikalną możliwość otrzymywania trójwymiarowego modelu układu anomalii, poprzez wykonywanie wielu profili dwuwymiarowych, równomiernie pokrywających cały badany obszar.
doskonale sprawdza się w archeologii, inżynierii budowlanej,jak również w ochronie środowiska.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

georadar, badania georadarowe, badania geofizyczne, geofizyka, archeologia, ochrona środowiska, geofizyka inżynierska, badania inżynieryjne, elektrooporówka, sprzedaż georadarów, metoda elektrooporowa, płytka geologia, geofizyka inżynieryjna, badania geofizyczne, wynajem sprzętu geofizycznego, ekspertyzy geologiczne, geotechnika, badania geofizyczne na potrzeby ochrony środowiska, badania geofizyczne w archeologii, georadary, georadar impulsowy,