Geometr Usługi Geologiczne i Geodezyjne Agnieszka Pierzchała Brudka

Kompleksowa obsługa geologiczna i geodezyjna budów i inwestycji górniczych

Oferta

GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GEOFIZYKA
projekty prac geologicznych poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin
dokumentacje geologiczne złóż,
wnioski o udzielenie koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
projekty zagospodarowania złóż
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
plany ruchu,
projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
opinie określające warunki stateczności skarp i zboczy
wyceny wartości informacji geologicznej
ekspertyzy górniczo - geologiczne dla inwestycji projektowanych na terenach poeksploatacyjnych
wiercenia złożowe,
profilowanie i sondowania geofizyczne
obsługa geologiczna zakładów górniczych
Hydrogeologia, geologia inżynierska, geotechnika
projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczno - inżynierskie
projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne
dokumentacje geotechniczne
nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych
ekspertyzy geotechniczne
wiercenia geologiczno - badawcze, hydrogeologiczne

Produkty i usługi

Świadczymy szeroką gamę usług dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

* HYDROGEOLOGIA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA
- projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczno - inżynierskie
- projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne
- dokumentacje geotechniczne
- nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych
- ekspertyzy geotechniczne
- wiercenia geologiczno - badawcze, hydrogeologiczne (studnie, piezometry), geologiczno- inżynierskie
- badania nośności gruntów (VSS-300, ZFG 2000)
- pomiar ugięć podatnych nawierzchni drogowych (belka Benkelmanna)
- sondowania (sonda CPTU, sonda dynamiczna DPL, DPM, DPH, DPSH)
- badania laboratoryjne gruntów
- badania zanieczyszczenia gruntu
- badania własności fizyko-chemicznych wód
- operaty wodnoprawne
Świadczymy usługi zarówno w języku polskim jak i angielskim. Wszystkie opracowania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, Polskich Norm oraz wymogów Unii .

Marki i specjalizacje

Geologia
Geologia inżynierska
Geotechnika
Geofizyka
Geologia złożowa
Geodezja i kartografia

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geolog, geologia, geologia złożowa, geodezja, hydrogeologia, ochrona środowiska, badania geologiczne, nadzory geologiczne,