Małgorzata Kornaś Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna Alicja Małgorzata Kornaś.

Oferta

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz.od 9:00-17:00
Kancelaria Notarialna czynna jest w sobotę :od 11:00 do 14:00
Istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia.

Wszystkie informacje i porady udzielane w Kancelarii Notarialnej są bezpłatne.

Dodatkowo:
* Możliwość uzyskania w Kancelarii informacji w językach obcych,
* Współpraca z tłumaczami przysięgłymi wszystkich języków,
* dostęp do Wi-Fi dla klientów,
* stanowisko do dokonywania płatności droga elektroniczną.

Akty notarialne najczęściej sporządzane dla naszych klientów to:
1. Nieruchomości:
- umowa sprzedaży nieruchomości (np. sprzedaż mieszkania, działki, domu, gruntu)
- umowa darowizny nieruchomości
- umowa zamiany (zamiana mieszkania, działki)
- umowa zniesienia współwłasności nieruchomości
- umowa dożywocia
- ustanowienie odrębnej własności lokalu
- umowa deweloperska
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
- umowa przedwstępna (np. sprzedaży nieruchomości)
- ustanowienie i zmiana zarządu nieruchomością (w tym zarządu we - wspólnotach mieszkaniowych)
- ustanowienie hipoteki na nieruchomości
- ustanowienie służebności na nieruchomości
- ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
- zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
- nabywanie lokali od Gminy przez najemców
- umowy zmiany udziałów w nieruchomości

Produkty i usługi

2. Spadki:
- akt poświadczenia dziedziczenia
- testament
- oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
- umowa o dział spadku
- umowa zbycia spadku
- umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia

3. Prawo rodzinne:
- majątkowa umowa małżeńska (np. intercyza, umowa rozdzielności majątkowej)
- umowa o podział majątku wspólnego małżonków
- zgoda na dokonanie czynności prawnej przez małżonka

4. Prawo handlowe:
- umowa spółki z.o.o., spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej
- statut spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, Spółki Europejskiej (SE)
- zmiana umowy spółki
- protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
- protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
- poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów -wzory podpisów (np. wzór podpisu prezesa spółki z o.o.)
- oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
- przekształcenia spółek
- umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
- umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych
- umowy wniesienia aportów
- likwidacja spółek

5. Prawo spółdzielcze
- umowy sprzedaży, darowizny spółdzielczych własnościowych praw do lokali
- umowy przeniesienia własności w trybie art. 17 14, art. 12 i art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (przekształcenie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu)
- umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa na rzecz członka spółdzielni

Marki i specjalizacje

6. Inne czynności notarialne:
- pełnomocnictwo
- statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kpc
- poświadczenie zgodności kserokopii z okazanym dokumentem
- poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
- umowa spółki cywilnej
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów;
- sporządzanie protestów weksli i czeków
- czynności związane ze Wspólnotami mieszkaniowymi

Opinie

Wspaniały notariusz. Bardzo cierpliwy.
Pełen profesjonalizm i kultura, zdecydowanie polecam, intercyza trwała chwilę, na darowiznę też tu przyjdę!

Słowa kluczowe zwiń

notariusz, kancelaria notarialna, dobry notariusz, notariusz rynek, nieruchomości, akt notarialny, sprzedaż mieszkania, sprzedaż działki, rozdzielność nieruchomości, darowizna, testament, protokół zgromadzenia wspólników, umowa spółki, notarialne poświadczenie podpisu, poświadczenie dziedziczenia, dożywocie, intercyza, małżeńskie spadki, odrzucenie spadku, walne zgromadzenie, spadek, poświadczenie kserokopii, poddanie się egzekucji, kancelarie notarialne, notariusze, opłaty notarialne, spisywanie protokołów, biuro notarialne, dokumenty, umowa notarialna, porady prawne, kupno-sprzedaż mieszkań, rejent, zamiana, księga wieczysta, działka, mieszkanie, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowa sprzedaży, dziedziczenie, podział majątku, hipoteka, pełnomocnictwo, umowa przedwstępna, założenie spółki, taksa notarialna,