"Fizjo-Geo" Mariusz Rinke

Geologiczna obsługa inwestycji.

Oferta

Projekty robót geologicznych:
- dokumentacje geologiczno-inżynierskie
- ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne
- dokumentacje złożowe
- opracowania ekofizjograficzne
- analizy wpływu inwestycji na środowisko (raporty o oddziaływaniu)
- dokumentacje i ekspertyzy geofizyczne
- wiercenia otworów badawczych i technicznych
- sondowania gruntów dynamiczne DPL, DPH, DPSH, SPT, FVT, SLVT oraz statyczne: CPT, CPTU;
- testy i pomiary: zagęszczenie i nośność: VSS, ZFG (płyta dynamiczna)
- badania laboratoryjne w pełnym zakresie
- monitoring wód podziemnych
- oceny zanieczyszczenia gruntów i wód
- kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska
- badania nośności podłoża
- badania gruntu
- hydrogeologia
- badania geotechniczne
- geotechnika
- geotechnika inżynierska
- geologia
- wiercenia
- sondowania
- odwierty
- piezometry
- monitoring wód
- badania stopnia zagęszczenia
- badania wskaźnika zagęszczenia
- prognoza wpływu na środowisko.

Produkty i usługi

Wykonujemy projekty, badania, dokumentacje oraz prace terenowe w następującym zakresie:
* ochrona środowiska
* geologia inżynierska
* hydrogeologia
* geologia złóż
- monitoring środowiskowy
* kartografia
* badania laboratoryjne wód, ścieków, odcieków, gruntów, pobieranie próbek
* geotermia

Marki i specjalizacje

Geologia, geotechnika, geologia inżynierska, ochrona środowiska, usługi geologiczne, badanie podłoża gruntowego, ocena warunków gruntowo-wodnych, geolog, badanie gruntów, usługi geologiczne, badanie geotechniczne, wykopy budowlane, kontrola zagęszczenia gruntu, nadzór geologiczny, wiercenie.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

geolog, geologiczna obsługa inwestycji, badania gruntu, badania wód, dokumentacje geotechniczne, geotechnika, geologia, środowisko, badania terenowe, dokumentacje, ekspertyzy, raporty o oddziaływaniu, budowle, obsługa, grunty, posadowienie, fizjografia, hydrogeologia, zanieczyszczenia, odpady, geotechnika, badania geotechniczne, badania hydrogeologiczne, dokumentacje geotechniczne, ekspertyzy geologiczne, geologiczna obsługa inwestycji budowlanych,