Warszawa, ul. Nowoursynowska 145 D/72

...DPH, DPSH, SPT, FVT, SLVT oraz statyczne: CPT, CPTU;- testy i pomiary: zagęszczenie i nośność: VSS, ZFG (płyta dynamiczna)- badania laboratoryjne w pełnym zakresie- monitoring wód podziemnych- oceny zanieczyszczenia gruntów i wód- kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska- badania nośności podłoża- badania gruntu- hydrogeologia- badania...

Wrocław, al. Paderewskiego 19

...szarym i nieciekawym materiałem budowlanym. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Jesteśmy do Waszych usług. Zadzwoń lub napisz. Badania gruntu:- oznaczenie cech fizycznych gruntu,- zagęszczenie gruntu,- oznakowanie składu ziarnowego. Opracowywanie receptur mieszanek do podbudów nawierzchni drogowych:- stabilizacje mechaniczne,- grunty...

Pobiedziska, ul. Warciańska 14

dziś otwarte 7:00 - 16:00
poniedziałek 7:00 - 16:00
wtorek 7:00 - 16:00
środa 7:00 - 16:00
czwartek 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...RODOWISKA. W ramach usług geotechnicznych wykonujemy kompleksowe badania podłoża gruntowego i ustalamy warunki posadowienia dla obiektów budownictwa lądowego i wodnego.Głównym celem badań geotechnicznych jest określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych, odkształcalności oraz zmienności gruntów dla potrzeb posadawiania obiektów budowl...

Rumia, ul. Skłodowskiej-Curie 2

...Oferujemy gruntownie przemyślane rozwiązania wzmacniania gruntu. Na podstawie szczegółowych badań geotechnicznych podłoża oraz analiz wznoszonej konstrukcji, wybieramy technologię najlepiej dostosowaną do danych warunków gruntowych. Wdrożyliśmy i usprawniliśmy wiele nowych metod wzmacniania gruntu oraz rozwiązywania problemów geotechnicznych...

Warszawa, ul. Powązkowska 44c

...geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego* Obsługa geotechniczna budów* Badanie zagęszczenia gruntówGEOLOGIA ZŁOŻOWA* Projekty i dokumentacje geologiczne złóż kopalin* Obsługa geologiczna zakładów górniczych* Sporządzanie planów ruchu zakładów górniczych...

Brzeszcze, ul. Młyńska 5

...Odbiory dna wykopu- Odbiory pod drogi i sieci- Wiercenia terenowe mechaniczne i ręczne- Wiercenia rdzeniowe- Sondowania dynamiczne lekkie, średnie i ciężkie- Sondowania statyczne CPTU - Badania płytą VSS i lekką płytą dynamiczną- Badania laboratoryjne gruntów - Badania fizykochemiczne gruntów- Projekty i Dokumentacje Geologiczno...

Kraków, ul. Balicka 56

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...inżynierskie,- wiercenia,- zatwierdzenia projektów i dokumentacji.Wiercenia:- świdrem spiralnym i rdzeniowym,- w gruncie do 40 m.,- w betonie.Firma prowadzi usługi w zakresie:- geologii inżynierskiej i geotechniki,- wierceń. Badania geologiczne, geotechniczne i wiercenia. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, dokumentacje geotec...

Kraków, ul. Braterska 6

dziś otwarte 7:00 - 16:00
poniedziałek 7:00 - 16:00
wtorek 7:00 - 16:00
środa 7:00 - 16:00
czwartek 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...wykopów fundamentowych•Badania zagęszczenia gruntu metodą sondowań DPL i metodą Proctora•Badania modułu odkształcenia podłoża aparatem VSS•Konsultacje dotyczące ewentualnego wzmocnienia podłoża m.in. przy użyciu geosyntetyków•Dokumentacje geotechniczne dla obiektów i dróg•Projekty zabezpieczeń skarp wykopów i zboczy w tym również zagrożonych osuwi...

Zamość, ul. Partyzantów 61

...usługi z zakresu geologii i geotechniki. Geologia, geotechnika, badania geologiczne, hydrogeologia, usługi geologiczne, wiercenia, sondowania gruntów, projekty geotechniczne, dokumentacje geotechniczne, nadzór geotechniczny, badania gruntu, dozór wierceń, odbiór wykopów, opinie geotechniczne, ekspertyzy geotechniczne Nasza oferta jest dopasowana...

Rzeszów, ul. Pułaskiego 7 /391

Kraków, ul. Ferdynanda Kurasia 11 lok. 1

...Badania geotechniczne nawierzchni drogowych:- badania nawierzchni metodą ugięć (Belka Benkelmana)- badania modułów sztywności warstw konstrukcyjnych W naszym laboratorium prowadzimy badania:parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów- analiza areometryczna- gęstość objętościowa i gęstość właściwa- granice płynności i plastyczności gruntów spoistych...

Gierałtowice, ul. ks. Roboty 59

dziś otwarte 8:00 - 16:00
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...badanie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa kubaturowego oraz liniowego, - nadzory geologiczne i geotechniczne,- dokumentację hydrogeologiczną,- badania laboratoryjne gruntów,- badania zanieczyszczeń wody i gruntu,- wykonywanie piezometrów i monitoring poziomów wód gruntowych,- badania geotechniczne dla składowisk odpadów,- rozwiązywanie...

Suwałki, ul. Kościuszki 110

...inwestycji budowlanych- ekspertyzy geotechniczne- wiercenia geologiczno - badawcze, hydrogeologiczne (studnie, piezometry), geologiczno- inżynierskie- badania nośności gruntów (VSS-300, ZFG 2000)- pomiar ugięć podatnych nawierzchni drogowych (belka Benkelmanna)- sondowania (sonda CPTU, sonda dynamiczna DPL, DPM, DPH, DPSH)- badania laboratoryjne gruntów...

Szczawno-Zdrój, ul. Wczasowa 15

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...hydrogeologicznychpobranie prób wody do badań laboratoryjnych poprzedzone pompowaniem oczyszczającymNadzór inwestorskiW ramach nadzoru inwestorskiego oferujemy:odbiór wykopów fundamentowych polegający na określeniu zgodności modelu budowy geologicznej i parametrów geotechnicznych gruntów podanych w dokumentacji geologiczno–inżynierskiej lub geotec...

Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

...Państwu: - kompleksowe wykonanie studni,- piezometry, pale,- renowacja i rekonstrukcja studni,- likwidacja studni,- wiercenia geodezyjne,- montaż pomp rurociągów,- operaty wodnoprawne,- usuwanie awarii w odwiertach,- badanie wody i gruntu,- studnie głębinowe: prowadzimy prace wiertnicze do 100m (różne systemy wiercenia),- obudowy studzienne, monta...

Malbork, ul. Gałczyńskiego 6

dziś otwarte 8:00 - 16:00
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela nieczynne