Warszawa, ul. Nowoursynowska 145 D/72

...Odbiory dna wykopu- Odbiory pod drogi i sieci- Wiercenia terenowe mechaniczne i ręczne- Wiercenia rdzeniowe- Sondowania dynamiczne lekkie, średnie i ciężkie- Sondowania statyczne CPTU - Badania płytą VSS i lekką płytą dynamiczną- Badania laboratoryjne gruntów - Badania fizykochemiczne gruntów- Projekty i Dokumentacje Geologiczno...

Kraków, ul. Balicka 56

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...badanie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa kubaturowego oraz liniowego, - nadzory geologiczne i geotechniczne,- dokumentację hydrogeologiczną,- badania laboratoryjne gruntów,- badania zanieczyszczeń wody i gruntu,- wykonywanie piezometrów i monitoring poziomów wód gruntowych,- badania geotechniczne dla składowisk odpadów,- rozwiązywanie...

Suwałki, ul. Kościuszki 110

...inwestycji budowlanych- ekspertyzy geotechniczne- wiercenia geologiczno - badawcze, hydrogeologiczne (studnie, piezometry), geologiczno- inżynierskie- badania nośności gruntów (VSS-300, ZFG 2000)- pomiar ugięć podatnych nawierzchni drogowych (belka Benkelmanna)- sondowania (sonda CPTU, sonda dynamiczna DPL, DPM, DPH, DPSH)- badania laboratoryjne...

Szczawno-Zdrój, ul. Wczasowa 15

dziś otwarte 8:00 - 18:00
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...Geolog, usługi geologiczne, usługi geotechniczne, geologia, geotechnik, geotechnika, badania geotechniczne, wiercenia i wiercenia rdzeniowe po badaniach geotechnicznych. Firma wykonuje usługi i nadzór w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki pod domy jednorodzinne, osiedla, hale, kanalizacje, drogi itp. oraz w zakresie wierce...

Kraków, ul. Braterska 6

dziś otwarte 7:00 - 16:00
poniedziałek 7:00 - 16:00
wtorek 7:00 - 16:00
środa 7:00 - 16:00
czwartek 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...Projekty prac geologicznych pod wymagające tego obiekty budownictwa i drogownictwa•Prace terenowe : - wiercenia małośrednicowe - sondowania sondą dynamiczną - badania laboratoryjne (zlecane współpracującemu z nami laboratorium gruntoznawczemu)•Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich•Odbiory geotechniczne...

Zamość, ul. Partyzantów 61

...usługi z zakresu geologii i geotechniki. Geologia, geotechnika, badania geologiczne, hydrogeologia, usługi geologiczne, wiercenia, sondowania gruntów, projekty geotechniczne, dokumentacje geotechniczne, nadzór geotechniczny, badania gruntu, dozór wierceń, odbiór wykopów, opinie geotechniczne, ekspertyzy geotechniczne Nasza oferta jest dopasowana...

Rzeszów, ul. Pułaskiego 7 /391

...geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego* Obsługa geotechniczna budów* Badanie zagęszczenia gruntówGEOLOGIA ZŁOŻOWA* Projekty i dokumentacje geologiczne złóż kopalin* Obsługa geologiczna zakładów górniczych* Sporządzanie planów ruchu zakładów górniczych...

Brzeszcze, ul. Młyńska 5

...geotechniczne, projekty prac oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie i hydrogeologiczne, obliczenia numeryczne różnorodnych zagadnień geoinżynieryjnych a także ekspertyzy i operaty pomiarowe. Współpracujemy z instytucjami naukowymi (Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska) oraz specjalistami z dziedziny geotechniki, budownictwa, geologi...

Rumia, ul. Skłodowskiej-Curie 2

...geotechniczne- geotechnika- geotechnika inżynierska- geologia- wiercenia- sondowania- odwierty- piezometry- monitoring wód- badania stopnia zagęszczenia- badania wskaźnika zagęszczenia- prognoza wpływu na środowisko. Geologiczna obsługa inwestycji. Geologia, geotechnika, geologia inżynierska, ochrona środowiska, usługi geologiczne, badanie podłoża...

Wrocław, al. Paderewskiego 19

Warszawa, ul. Malborska 14B lok. 46

...pozwala na określanie głębokości i miąższości warstw, lokalizację złóż, określenie głębokości podłoża skalnego oraz badań litologicznych i hydrogeologicznych. Badania inżynieryjneLokalizacja infrastruktury technicznej na podstawie map, które zawierają błędy rzędu kilku metrów, jest dość uciążliwa. Georadar jest w stanie dokładnie określić przebieg...

Wilczyce, ul. Malinowa 2c

dziś otwarte 8:00 - 16:00
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...047badania geotechniczne podkarpackie, wiercenia geofizyczne podkarpackie , geofizyka, geotechnika podkarpackie, ekspertyza geologiczna podkarpackie, wiercenie geologiczne podkarpackie, geofizyk podkarpackie , geolog podkarpackie, geotechnik podkarpackie, geologia inżynierska podkarpackie, geolodzy podkarpackie, geofizycy podkarpackie , geofizycy...

Kraków, ul. Ferdynanda Kurasia 11 lok. 1

...Badania geotechniczne nawierzchni drogowych:- badania nawierzchni metodą ugięć (Belka Benkelmana)- badania modułów sztywności warstw konstrukcyjnych W naszym laboratorium prowadzimy badania:parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów- analiza areometryczna- gęstość objętościowa i gęstość właściwa- granice płynności i plastyczności gruntów spoistych...

Gierałtowice, ul. ks. Roboty 59

dziś otwarte 8:00 - 16:00
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

...założeń projektowych ze stwierdzonymi w terenienadzór nad wierceniami geologiczno–inżynierskimi i hydrogeologicznymiProwadzimy wszelkie prace z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska. Wykonujemy wiercenia oraz badania a także projekty geologia, geotechnika, hydrogeologia, ochrona środowiska, geologiczny...

Bełchatów, ul. Broniewskiego 19