Materiał Partnera

Zezwolenia na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie gruzu

Zezwolenia na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie gruzu
Gruz pozostały po rozbiórkach lub remontach jest cennym towarem budowlanym. Z powodzeniem może być wykorzystany ponownie do budowy dróg, utwardzania nawierzchni, a także jako składnik betonu. Jednak, aby możliwe było zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie gruzu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia od właściwego organu. Jak wygląda to w praktyce?

Na początku warto wspomnieć, że gruz zaliczany jest do odpadów. Jednak po odpowiedniej obróbce może zostać zaklasyfikowany jako towar i sprzedawany.

Kiedy gruz przestaje być odpadem i może zostać ponownie wykorzystany?

Tylko określone rodzaje odpadów mogą być poddane recyklingowi, a następnie ponownie wykorzystane. Należy do nich między innymi gruz, który spełnia wszystkie warunki, aby zostać uznanym po przetworzeniu za towar, nie zaś za odpad. Wymagania, które muszą spełnić odpady, aby przestać być nimi to:

  • zastosowanie do konkretnych celów (w przypadku gruzu – do ponownej budowy, utwardzania nawierzchni, itp.);
  • popyt na dany towar (gruz z recyklingu zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne, a tym samym zmniejsza ich wydobycie, jest więc cennym towarem, do tego łatwo dostępnym);
  • spełnienie wymagań technicznych i norm, dzięki czemu mogą być wykorzystane ponownie (gruz musi być więc odpowiednio posortowany i rozdrobniony na określone frakcje);
  • zastosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla ludzi i środowiska (zmieszane odpady nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych).

O ile spełnione są wszystkie warunki możliwe jest uzyskanie zezwolenia od właściwego starosty, które umożliwi zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie gruzu, a następnie sprzedaż kruszywa betonowego, ceglanego lub betonowo-ceglanego.

Przetwarzanie i sprzedaż gruzu

Wniosek o zezwolenie na recykling odpadów dotyczy gruzu betonowego, gruzu ceglanego oraz zmieszanych odpadów z betonu, cegieł oraz materiałów ceramicznych i wyposażenia bez materiałów niebezpiecznych – mówi specjalista z kopalni kruszyw TakovaW związku z tym konieczne jest podzielenie odpadów na grupy materiałowe, w celu uzyskania możliwe jednorodnej masy. Kruszywo betonowe lub ceglane powinno zawierać wyłącznie pokruszony na odpowiednie frakcje beton lub cegły – i nie powinny znajdować się w nim pozostałości innych odpadów. Dlatego też osoba, która uzyska zezwolenie na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie gruzu musi wykazać, że towar, który utracił status odpadu jest bezpieczny i zgodny z wymogami. Towar musi być odpowiednio zaklasyfikowany, oznakowany i spakowany – dodaje specjalista.

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

W zależności od miejsca przetwarzania odpadów wniosek składa się do marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku gruzu dokumenty można złożyć w starostwie powiatowym lub w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – kiedy odpady będą przetwarzane na terenie zamkniętym. W każdym przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie i oświadczenie o niekaralności, operat przeciwpożarowy oraz dowód opłaty skarbowej (opłata wynosi 616 zł).

Po przeanalizowaniu wniosku urząd zleci przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli kontrola oraz kwestie formalne zostaną zaakceptowane zostanie wydane zezwolenie, jednak nie dłużej niż na 10 lat. Procedura trwa zazwyczaj około miesiąca, jednak może zostać przedłużona do dwóch miesięcy. Warto pamiętać, że do czasu uzyskania zezwolenia nie można rozpocząć działalności.

Zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie gruzu – czy to się opłaca?

Choć wymogi formalne oraz procedura uzyskania zezwolenia jest dość czasochłonna przetwarzanie gruzu może być opłacalne. Skruszenie materiałów pobudowalnych to koszt mniej więcej 13-20 zł za tonę. Tymczasem sprzedaż już przetworzonego gruzu może przynieść zyski w granicy 10-30 zł na jednej tonie kruszywa. Przetworzony gruz jest cennym materiałem budowlanym do produkcji dróg, autostrad, utwardzania terenu, budowy wałów, nasypów kolejowych, fundamentów, doskonale nadaje się również jako podsypka pod kostkę budowlaną, rury i instalacje podziemne, a także wykorzystywany jest jako dodatek do mieszanek betonowych. Z pewnością jest to materiał, który będzie wykorzystywany na szeroką skalę jeszcze przez długi czas.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję