Materiał Partnera

Skuteczne sposoby zabezpieczenia skarp i wykopów

Skuteczne sposoby zabezpieczenia skarp i wykopów

Zabezpieczanie skarp i wykopów jest niezbędne, aby zapobiec osuwiskom. Rodzaj zabezpieczeń w znacznej mierze zależy od rodzaju gruntu i głębokości wykopu, a także istniejących stosunków wodnych. Skarpy i wykopy pozostawione bez odpowiedniego zaasekurowania mogą zostać uszkodzone przez rozmaite czynniki destrukcyjne, głównie atmosferyczne.

Jak zabezpiecza się skarpy i wykopy?

W celu ochrony skarp przed osuwaniem się ziemi stosuje się rozmaite techniki, które zależne są od stopnia nachylenia. Przyjmuje się, że każdą skarpę o wysokości 3 m o nachyleniu większym niż 1:1.15 należy umocnić, przy czym ważne jest uzyskanie jak najbardziej jednolitej struktury traw, ponieważ trawy są odporne na czynniki erozyjne. W przypadku wysokich skarp stosuje się siatki geosyntetyczne chroniące przed erozją liniową. Geokarty to siatki komórkowe z geosyntetyku. Z kolei biowłókniny i maty biodegradowalne przyczyniają się do wytworzenia systemu korzeniowego.

W przypadku wykopów w celu zabezpieczenia przed osuwaniem buduje się ściany pionowe, które dodatkowo zapewniają dobre odwadnianie dna wykopu. Przy głębokich wykopach wykonuje się ścianki szczelne, czyli larseny, głównie z elementów stalowych, drewna i PCV. Materiał musi cechować się dobrą wytrzymałością, a profile muszą być szczelne i zazębiać się. Innym sposobem jest stawianie ścian kolumnowych metodą iniekcji strumieniowej lub ścian gwoździowanych. Do ich budowy wykorzystuje się kotwy, rozpory i stropy kondygnacji podziemnych. Wykonawcą zabezpieczeń skarp i wykopów jest firma HYDROMEL-3 z Gorzowa Wielkopolskiego, która świadczy usługi hydrotechniczne na terenie całego województwa lubuskiego.

Zabezpieczenia skarp i wykopów. Podstawowe informacje

Wybór odpowiedniej techniki zabezpieczenia skarp i wykopów przed osuwaniem się ziemi zależny jest od wielu czynników. Pod uwagę bierze się warunki geotechniczne i poziom wód gruntowych, a także głębokość wykopu. Ważna jest również odległość od istniejących obiektów nie tylko budowlanych, ale także użyteczności publicznej, jak na przykład dróg i linii kolejowych.

Skarpy mogą powstawać w sposób naturalny, na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych, na przykład ulewnych deszczy potęgujących zjawisko erozji. Często są efektem nadmiernego ucisku na podłoże. Z kolei wykopy powstają wskutek oddziaływania człowieka. Są niezbędnym elementem prac związanych z realizacją inwestycji i rozwojem infrastruktury.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję