Materiał Partnera

Segregacja odpadów na budowie

Segregacja odpadów na budowie

Przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakładają szereg obowiązków na wytwórcę i posiadacza odpadów. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju inwestycji – w tym budów. Na placu budowy powstaje szereg różnego rodzaju odpadów, dlatego ważne, aby odpowiednio podejść do tematu segregacji odpadów, która umożliwia przetworzenie surowców wtórnych, np. poprzez ich powtórne wykorzystanie. Uwaga! Udział sektora budowlanego w produkcji odpadów w UE to aż 35%.

Ekspert z firmy świadczącej usługi odbiór odpadów Lekaro mówi: Naszą misją jest troska o środowisko naturalne, które cierpi przez działalność człowieka. Segregacja odpadów powinna się odbywać zgodnie z zasadami działania gospodarki w obiegu zamkniętym, która zakłada minimalizowanie wpływu na środowisko.

Kto ma obowiązek gospodarować odpadami na budowie?

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. wprowadza istotne rozróżnienie, od którego zależy dalszy podział obowiązków w kwestii gospodarowania odpadami. Dotyczy ono pojęć wytwórcy i właściciela odpadów. Wytwórcą jest ten, kto swoją działalnością lub bytnością doprowadza do powstania odpadów oraz każdy, kto dokonuje zmiany charakteru lub składu odpadów poprzez ich mieszanie, obróbkę lub inne działanie. Sytuacja z rozumienie pojęcia właściciela odpadów jest już mniej jasny. W świetle ustawy jest nim wytwórca odpadów lub inny podmiot znajdujący się w posiadaniu odpadów.

Na terenie budowy – co też określają przepisy wspomnianej ustawy – wytwórcą odpadów jest firma budowlana, chyba że umowa z inwestorem stanowi inaczej. Właścicielem odpadów odpowiedzialnym za ich gospodarowanie jest również firma budowlana, ponieważ w założeniu to on na etapie prac budowlanych włada terenem od początku do końca inwestycji lub jej etapu. Inwestor może domagać się do wykonawcy usunięcia odpadów, zgodnie z obowiązkiem, jaki nakładają na niego przepisy. Warto być tego świadomym i wcześniej zapewnić odpowiednią umowę o odbiór odpadów z placu budowy.

Obowiązek segregacji odpadów na budowie

Powiedzieliśmy, że z zasady to wykonawca ma obowiązek prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami. Warto nadmienić, że jest niemały koszt. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych pozwoli oszczędzić. Do tej pory było to trudne, ponieważ na placu budowy znajdował się zazwyczaj tylko jeden kontener na odpady, do którego zbiorczo ładowano każdy odpad. Firma świadcząca usługi odbioru odpadów Lekaro wprowadziła proste, a prekursorskie rozwiązanie, które umożliwia segregowanie odpadów na budowie. Lekaro udostępnia kontenery, do których wrzucać można oddzielone od siebie: papier i karton, plastik i folia, drewno, metal, odpady w postaci wiader PP.

Obecność wielu kontenerów na budowie powoduje, że nie zapełniają się tak szybko. Posegregowane w ten sposób odpady generują niższe koszty, zarówno finansowe dla wykonawcy, jak i środowiskowe – więcej surowców jest odzyskiwanych do powtórnego użycia. W dobie zmian klimatycznych i problemu nadmiaru odpadów, z którym mierzy się cały świat, wybieranie takich rozwiązań wpływa pozytywnie na PR firmy budowlanej i zatrudniającego ją inwestora.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję