Materiał Partnera

Rodzaje robót ziemnych

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne obejmują bardzo szeroki zakres prac. Wśród rodzajów robót ziemnych możemy wyróżnić przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe oraz porządkowe. W zależności od tego, czy są wykonywane pod czy nad ziemią obejmują roboty liniowe, powierzchniowe, wykopy budowlane oraz nasypy. Przyjrzymy się więc bliżej klasyfikacji robót ziemnych pod kątem technologii prac oraz rodzaju wykorzystywanego sprzętu.

Budowa obiektów naziemnych, układanie instalacji podziemnych lub powstanie dróg, torów kolejowych czy tuneli nie byłoby możliwe bez przeprowadzanych wcześniej robót ziemnych. Zgodnie z definicją jest to wydobywanie gruntu naturalnego, jego usuwanie, a także kształtowanie w taki sposób, by możliwa była dalsza realizacja prac.

Roboty ziemne przygotowawcze

Zanim nastąpi właściwy etap prac konieczne jest wykonanie robót przygotowawczych. Należą do nich między innymi prace związane z karczowaniem terenu przeznaczonego pod cele inwestycyjne, usuwanie darni, krzewów, drzew, a także korzeni. Konieczne jest również odprowadzenie wód opadowych, a także spulchnienie gleby. Na tym etapie wytycza się również zakres obrys budowli, przebieg drogi lub położenia na przykład rurociągów lub innych instalacji.

Podstawowe roboty ziemne

Po przygotowaniu terenu następuje przejście do właściwego etapu prac. W zależności od tego, pod jaką inwestycję przygotowywany jest grunt mamy do czynienia z pracami liniowymi, powierzchniowymi lub wykopami i nasypami. Roboty ziemne liniowe to na przykład prace ziemne na potrzeby/w ramach budowa drogi, tunelu lub układanie wspomnianych już rurociągów. Dotyczą wąskiego, ale długiego pasa gruntu.

Roboty nawierzchniowe obejmują prace związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę, natomiast wykopy przygotowują grunt pod podziemne części budowli, na przykład fundamenty. Do podstawowych robót ziemnych można zaliczyć również makroniwelację, rekultywację i niwelację  terenu, wykonywanie nasypów, korytowanie, a także przygotowanie placów składowych i manewrowych. W wyniku przeprowadzonych prac teren zostaje ostatecznie ukształtowany – mówi specjalista z  Grupy Tree, oferującej m.in. wyburzanie budynków, roboty ziemne oraz wynajem maszyn.

Roboty wykończeniowe i porządkowe

Dna wykopów należy jednak wyrównać, podobnie jak usypane skarpy. Dlatego kolejnym etapem prac są roboty wykończeniowe. Należą do nich między innymi profilowanie nasypów, wyrównywanie i zagęszczanie skarp oraz podłoża, zasypywanie wykopów fundamentowych, a także oczyszczanie podłoża. To również czas na przeprowadzenie mikroniwelacji.

Ostatecznie przygotowane podłoże oczyszcza się, a także wykonuje ziemne prace ogrodowe: układa się ziemię przeznaczoną dla roślin, trawniki oraz kształtuje się małą architekturę. Choć prace wykończeniowe i porządkowe stanowią jedynie niewielką część wszystkich prac ziemnych są istotnym elementem koniecznym do kompleksowego ich przeprowadzenia.

Roboty ziemne zmechanizowane oraz ręczne

Wszystkie wymienione wyżej roboty można wykonać na dwa sposoby: za pomocą specjalistycznych maszyn lub ręcznie. Do robót ziemnych wykorzystuje się m.in. koparki gąsienicowe i kołowe, minikoparki, ładowarki kołowe, gąsienicowe, teleskopowe, a także koparko-ładowarki, spycharki, równiarki, walce i wiele innych. Mowa wówczas o robotach ziemnych zmechanizowanych. W opozycji do wykorzystania ciężkiego sprzętu można wyróżnić prace ziemne ręczne, w których wykorzystuje się narzędzia typu łopaty, kilofy i inne.

To dodatkowy aspekt robót ziemnych, który zależy głównie od wielkości przygotowywanego terenu. Podstawowym podziałem jest wymieniona wyżej klasyfikacja ze względu na technologię, którą należy brać pod uwagę do określenia wielkości prac, a także wykonania wyceny. Warto więc wiedzieć, jakiego rodzaju roboty ziemne będą wykonywane, aby odpowiednio ocenić zasięg oraz koszty przeprowadzanej inwestycji.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję