Materiał Partnera

Rodzaje przeglądów budowlanych

Rodzaje przeglądów budowlanych

Właściciele budynków są zobowiązani przez odpowiednie przepisy do dbania o swoje nieruchomości. Chodzi tutaj przede wszystkim o użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Dodatkowym, nie mniej ważnym, obowiązkiem jest dbałość o wygląd budynku oraz o odpowiedni stan techniczny. Temu wszystkiemu służą przeglądy budowlane. Czym są i jaka jest ich częstotliwość?

Kto zajmuje się wykonywanie przeglądów budowlanych?

Obiekty budowlane kontrolują osoby i firmy posiadające specjalne uprawnienia. W zależności od zakresu kontroli zazwyczaj jest to osoba, która ma specjalność związaną z pracami konstrukcyjno-budowlanymi lub z zakresu instalacji urządzeń gazowych, cieplnych, kanalizacyjnych czy wodociągowych. Kontrolami zajmują się też specjaliści od sieci energetycznych. Wszystko zależy od tego, jakie elementy podlegają kontroli.

Przeglądy budowlane wykonują firmy takie, jak SMART-BUD. Z ich oferty powinni korzystać wszyscy właściciele budynków, którym zależy na rzetelnej ocenie stanu nieruchomości oraz na przydatnych opiniach ekspertów.

Jakie są rodzaje przeglądów?

Spośród przeglądów okresowych, do których zobowiązany jest właściciel budynku, wyróżnia się takie typy kontroli stanu obiektów:

  • Coroczny przegląd. W trakcie tej kontroli sprawdza się stan tych elementów, które zwykle odczuwają działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przedmiotem kontroli jest również kondycja instalacji gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Sprawdza się też wszelkie instalacje, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego,
  • przegląd pięcioletni. Co pięć lat sprawdza się ogólną przydatność obiektu do wyznaczonych mu funkcji, zwraca się uwagę na ogólną estetykę oraz dokładniej kontroluje funkcjonowanie instalacji elektrycznej i odgromnikowej,
  • przeglądy półroczne. Tego typu przeglądy budowlane wykonuje się w szczególnym przypadku, a mianowicie wtedy, gdy powierzchnia obiektu przekracza 2000 metrów kwadratowych, a także w przypadku wiaty z dachem większym niż 1000 metrów kwadratowych.

Odpowiedni przegląd przeprowadza się w każdej chwili, gdy doszło do uszkodzeń spowodowanych niespodziewanymi działaniami sił natury. Przykładem może być zaistnienie szkód spowodowanych przez huragan lub powódź.

Wszystkie te przeglądy muszą być zakończone sporządzaniem właściwych protokołów. Między innymi dlatego kontrole te powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję