Materiał Partnera

Rodzaje i charakterystyka gruntów budowlanych

Rodzaje i charakterystyka gruntów budowlanych

Grunty budowlane są warstwą ziemi znajdującą się w zasięgu wszelkiego rodzaju obciążeń pochodzących od obiektów budowlanych. Rozróżnia się dwa rodzaje gruntów budowlanych: naturalne i antropogeniczne. Pierwsze to te, które powstały w wyniku naturalnych procesów geologicznych. Drugi rodzaj to grunty utworzone, jako nasypowe w wyniku działalności człowieka. Czym charakteryzują się dane rodzaje gruntów budowlanych?

Podział i charakterystyka gruntów budowlanych

Wybierając miejsce na budowę obiektu, należy pamiętać o tym, żeby przeważały grunty naturalne nad antropogenicznymi. Właśnie dlatego najczęstszym podłożem fundamentów obiektów budowlanych są grunty mineralne rodzime. Można opisać, że są gruntami kamienistymi, w sytuacji, gdy więcej niż 50% ziaren posiada średnicę większą od 4 cm. Grunty gruboziarniste to takie, w których ziarna o średnicy powyżej 0,2 mm stanowią więcej niż 10% wszystkich ziaren. Drobnoziarniste to te, w których mniej niż 10% to ziarna o średnicy ponad 2 mm. Przydatność gruntów budowlanych, czyli posadowienia fundamentów zależy od wielu czynników, które można podzielić na grupy wyróżniające grunty spoiste i grunty niespoiste.

W celu ich określenia wykonuje się rozpoznanie gruntu, które pomaga określić parametry geotechniczne podłoża. Grunty sypkie mają różną ziarnistość, wilgotność i zagęszczenie. W zależności od uziarnienia i zawartości frakcji w gruncie można rozróżnić żwir, pospółkę, piasek gruboziarnisty, średnioziarnisty, drobnoziarnisty, oraz piasek pylasty, który w kontakcie z wilgocią tworzy gródki. W zależności od stopnia wilgotności rozróżnia się grunty mało wilgotne, wilgotne i nawodnione. Pod względem stopnia zagęszczenia gruntu niespoistego, można wyróżnić grunt luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony i mocno zagęszczony. Grunty spoiste mają różną spoistość, uziarnienie i stan. Pod kątem sposobu plastyczności można natomiast wyróżnić:

- grunty zwarte,

- półzwarte,

- twardoplastyczne,

- plastyczne,

- miękkoplastyczne,

- płynne.

Grupa gruntów spoistych to m.in. ił, glina pod wszystkimi postaciami i piasek gliniasty.

Czy warto przeprowadzać rozpoznanie gruntu?

Znając właściwości gruntu, można go w odpowiedni sposób przygotować pod budowę. Poza tym rozpoznanie geologiczne pozwala także wzmocnić fundamenty istniejących budynków i zastosować odpowiednią izolację. Właśnie dlatego z oferty biura geologicznego Geook korzysta tak wielu inwestorów, którym zależy na profesjonalnie wykonanych badaniach gruntu. Czynności przeprowadzane są na podstawie badania gruntu wykonywanego w laboratorium lub w terenie. To podstawa do wydania opinii geotechnicznej.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję