Materiał Partnera

Regulacja ciśnienia i przepływu powietrza w budynkach wielokondygnacyjnych

Regulacja ciśnienia i przepływu powietrza w budynkach wielokondygnacyjnych

Wentylacja mechaniczna w istocie rzeczy może być stosowana w każdym budynku bez względu na jego wysokość, jednak w budynkach mających 9 lub mniej kondygnacji może to także być wentylacja grawitacyjna. W budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej mających 10 lub więcej kondygnacji należy wyłącznie stosować wywiewną lub nawiewno-wywiewną wentylację mechaniczną, co wynika z uregulowań normy PN-083/B-03430 oraz jej późniejszej zmiany PN-083/B-03430/Az3:2000.

Charakterystyka wentylacji mechanicznej w budynkach wielokondygnacyjnych

W przeciwieństwie do grawitacyjnej wentylacja mechaniczna zapewnia stałą i niezależną od warunków pogodowych wymianę powietrza w budynkachNiezwykle ważne jest to, że intensywność tej wymiany może być precyzyjnie kontrolowana, a samo nawiewane powietrze jest filtrowane. Co prawda tego typu instalację trzeba zasilać prądem, co oczywiście łączy się z ponoszeniem pewnych dodatkowych kosztów, jednakże ich rekompensatą mogą być mniejsze koszty ogrzewania budynku, wtedy gdy wentylacja zostanie skojarzona z rekuperacjąRekuperatory pełnią podwójną funkcję. W zimie odzyskują ciepło z powietrza wywiewanego, które następnie podgrzewa powietrze nadmuchiwane do budynku. Latem, zimniejsze powietrze wywiewane z budynku służy do schładzania powietrza zasysanego z zewnątrz. W sumie jednak wentylacja mechaniczna połączona z rekuperacją powietrza w dłuższej perspektywie czasowej okazuje się być inwestycją opłacalną, pod warunkiem, że ciśnienie i przepływy powietrza będą właściwie regulowane i dostosowywane do warunków zewnętrznych. O tym, jakie narzędzia są wykorzystywane do takiej regulacji, opowiadali nam specjaliści z firmy DASKO ELECTRONIC z Wrzeszcza Gdańskiego.

Właściwe ciśnienie powietrza jako podstawowy warunek skuteczności wentylacji mechanicznej

Nie będzie dla nikogo wielką niespodzianką, gdy powiemy, że nowoczesne wentylacje mechaniczne wraz z rekuperacją powietrza są w pełni zautomatyzowane. Ingerencja człowieka ogranicza się w tym przypadku jedynie do określenia żądanych parametrów, okresowej konserwacji urządzeń oraz w razie potrzeby do ich naprawy. Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu całego takiego systemu odgrywa utrzymywanie na właściwym poziomie ciśnienia, a więc także ilości przepływającego powietrza w poszczególnych gałęziach instalacji. Wielkość ciśnienia powietrza jest tutaj kontrolowana przez specjalne automatyczne regulatory przepływów, wyposażone w cyfrowe programatory. Nie wchodząc nadmiernie w szczegóły techniczne działania tych urządzeń, wystarczy, że powiemy, iż występują one w kilku odmianach i można nimi zarządzać przy pomocy jednego panelu sterowania centralą rekuperacyjną i wentylacyjną. Regulatory zmieniają ciśnienie oraz ilości przepływającego powietrza poprzez ustawianie we właściwej pozycji różnych obrotowych przepustnic, membran gumowych albo zmianę powierzchni blach dławiących.

Gdybyśmy cały temat chcieli ująć w jednym krótkim technicznym zdaniu, to moglibyśmy powiedzieć, że regulatory przepływu utrzymują żądane wydatki powietrza w poszczególnych odgałęzieniach systemu wentylacyjnego na właściwym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia w przewodach.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję