Materiał Partnera

Podstawowe cele i zadania nadzoru budowlanego

Podstawowe cele i zadania nadzoru budowlanego

Główny cel nadzoru budowlanego to kontrola przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i przepisów pokrewnych. W Polsce zadania nadzoru budowlanego wykonują trzy organy, którym w naszym artykule przyjrzymy się bliżej. Opowiemy o kompetencjach inspektora na przykładzie PINB i wyjaśnimy również, na co możemy liczyć w ramach usług firmy świadczącej usługi budowlane w sensie nadzoru budowlanego z cudzysłowem.

Kto formalnie pełni nadzór budowlany w Polsce?

O tym, kto pełni nadzór budowlany w Polsce według obowiązujących przepisów, opowiedzieli nam przedstawiciele firmy BAKS z Katowic. Otóż formalnie zadania nadzoru budowlanego wykonują:

  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czyli organ administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, na przykład PINB w Katowicach,
  • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, organ administracji zespolonej w województwie, np. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – główne jednostka odpowiadająca za nadzór budowlany w Polsce, której misją jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz nad wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.

Zadania i kompetencje na przykładzie PINB

Każdy z wymienionych organów ma swoje zdania i kompetencje. Omawiając konkretny przykład – Powiatowego Inspektora Budowlanego – do jego kompetencji należą trzy główne punkty: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych i współdziałanie z organami kontroli państwowej. Rozwijając pierwszy punkt, możemy powiedzieć o kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, sprawdzanie dopuszczania do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i sprawdzanie wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Nadzór nad realizacją prac i nie tylko

Kiedy decydujemy się na budowę domu, innego budynku, czy jakiegokolwiek obiektu budowlanego, często szukamy kogoś, kto zająłby się nadzorem nad realizacją prac budowlanych i nie tylko. Jak wynika z powyższego, nadzór budowlany (bez cudzysłowu) to działalność konkretnych organów. Bez problemu jednak znajdziemy firmę, która zajmie się naszym „nadzorem budowlanym” w cudzysłowie; nadzorem nad realizacją prac, organizacją narad, kontrolą materiałów, śledzeniem postępów, kontrolą rozliczeń i dokonywaniem odbiorów robót (ich etapów, jak i całości). Miejmy więc na uwadze, że nadzór budowlany w sensie praktycznym to nie tylko działalność powiatowego, wojewódzkiego i krajowego inspektora, ale też usługi branżowe, które nazywać można w różny sposób.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję