Materiał Partnera

Organizacja ruchu zastępczego w praktyce

Organizacja ruchu zastępczego w praktyce

Zdarza się, że prowadzone prace budowlane uniemożliwiają normalne poruszanie się pojazdów na konkretnym terenie. Wówczas konieczne jest zorganizowanie ruchu w nieco inny sposób, z wykorzystaniem bocznych dróg lub wytyczaniem zupełnie nowych tras. Jak proces ten wygląda w praktyce i kiedy jego zastosowanie jest niezbędne? Czy wymaga on stworzenia specjalnej dokumentacji projektowej?


Projekt organizacji ruchu drogowego

Każda zmiana w organizacji ruchu drogowego wymaga stworzenia specjalnej dokumentacji, która pozwala na określenie przebiegu zastępczych tras, ich oznakowania oraz wszelkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Taki projekt powinien uwzględniać potencjalne zagrożenia na danym terenie oraz natężenie ruchu pojazdów. Ważne jest również zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy, ponieważ nawet lekka zmiana organizacji musi być zgodna z odpowiednimi ustawami.

Gdy zmiana organizacji ruchu dotyczy już istniejącej drogi, projekt jest osobnym dokumentem. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku nowo powstającej ulicy i tworzenia dojazdu do konkretnego obiektu. Wówczas oba projekty mogą zostać połączone. 

Kto odpowiada za reorganizację ruchu?

Organizacja ruchu zastępczego może zostać zrealizowana jedynie przez organ zarządzający konkretnym terenem. Często zdarza się jednak, że takie instytucje nie dysponują odpowiednią wiedzą i uprawnieniami, dlatego angażują biura projektowe, takie jak Aquaprojekt. Odpowiadają one za tworzenie dokumentacji projektowej zgodnej z aktualnymi przepisami, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń oraz zarządzanie praktycznymi działaniami na terenie budowy.

Dokumentacja dotycząca organizacji ruchu zastępczego

Dokumentacja projektowa tworzona w związku z tymczasową reorganizacją ruchu powinna obejmować określone informacje. Jej najważniejszymi elementami są:

  • plan orientacyjny,
  • plan sytuacyjny.

W takich dokumentach należy umieścić informacje o sygnalizacji świetlnej, przepustowości drogi, geometrii terenu, znakach o zmiennej treści oraz możliwości dokonywania zmian na poszczególnych etapach prowadzonych prac. Projekty powinny obejmować także termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Dopiero po skompletowaniu wszystkich dokumentów możliwe jest uzyskanie zgody na wprowadzenie planów w życie.

Organ wydający stosowne pozwolenia jest zależny od tego, do kogo należy konkretny odcinek drogi. Może to być zarówno Starosta, jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Konieczne jest także zatwierdzenie projektu przez właściwą komendę lub Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję