Materiał Partnera

Obiekty wielkopowierzchniowe – częstotliwość przeglądów wynikająca z art. 62 Prawo Budowlane

Obiekty wielkopowierzchniowe – częstotliwość przeglądów wynikająca z art. 62 Prawo Budowlane

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami określone rodzaje obiektów budowlanych powinny być poddawane szczegółowym przeglądam stanu technicznego w całym okresie ich eksploatacji. Przeglądy te należy wykonywać z częstotliwością, która również jest ustalona prawnie. Nie inaczej jest w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych. Jak często należy wykonywać w nich przeglądy i na czym one polegają?

Czym są obiekty wielkopowierzchniowe?

Za obiekty wielkopowierzchniowe uznaje się budynki, których powierzchnia zabudowy jest większa niż 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane (budowle), który powierzchnia dachu wynosi ponad 1000 m2. Należy podkreślić to rozróżnienie na budynki i obiekty budowlane, ponieważ do obu tych kategorii zaliczamy inne konstrukcje. Przykładowo stadion, który jest obiektem sportowym, nie jest w świetle prawa uznawany za budynek, lecz za budowlę.

Jak często wykonywać przegląd?

O częstotliwości wykonywania przeglądów stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych mówi paragraf 1 ustęp 3 artykułu nr 62 ustawy Prawo budowlane. Stwierdza on iż obiekty spełniające podane w poprzednim akapicie warunki, powinny być poddawane okresowej kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. W tym samym zapisie stwierdza się, iż „osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli”, a także, że zakres kontroli jest identyczny jak dotyczący innych obiektów, a więc obejmujące sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie kontroli?

Obowiązek przeprowadzenia kontroli obiektu wielkopowierzchniowego spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy, jednak do jego wykonania konieczne jest zatrudnienie osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach – usługi z tego zakresu znajdziemy w ofercie firmy Megam. Każda kontrola kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu o stanie obiektu, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wykryte nieprawidłowości. Następna kontrola rozpoczyna się od sprawdzenia poprzedniego raportu w celu ustalenia, czy właściciel bądź zarządca obiektu podjął działania w kierunku usunięcia nieprawidłowości.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję