Materiał Partnera

Najważniejsze zasady BHP przy montażu rusztowań

Najważniejsze zasady BHP przy montażu rusztowań

Prace na rusztowaniach należą do najniebezpieczniejszych w branży budowlanej – upadek z kilku lub kilkunastu metrów czy uderzenie spadającym z wysokości elementem mogą zakończyć się tragicznie. Tylko właściwie przeprowadzony montaż rusztowania gwarantuje bezpieczeństwo zarówno jego użytkownikom, jak i osobom postronnym. Jakie są najważniejsze zasady BHP przy montażu rusztowania?

Montaż rusztowania zgodnie z zasadami BHP

Przed rozpoczęciem montażu rusztowania oddelegowani do tego zadania pracownicy – posiadający uprawnienia w zakresie montażu rusztowań budowlanych, trzeźwi, wypoczęci, ubrani w odzież roboczą i sprzęt bezpieczeństwa – powinni zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi kierownika budowy. Wszystkie elementy rusztowania muszą zostać sprawdzone pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń – części metalowe nie mogą być pogięte ani skorodowane, a drewniane przegniłe lub popękane.

Wyznaczony teren budowy rusztowania powinien zostać oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych „UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI”, a podłoże przygotowane poprzez wyrównanie oraz usunięcie wszelkich niepotrzebnych elementów, jak również zapewnienie odpływu wód opadowych. Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, które powinny być umocowane do już zamontowanych stałych elementów rusztowania. Montaż rusztowania musi przebiegać w zgodzie z dokumentacją techniczno-ruchową lub sporządzonym projektem. Aby żadna osoba postronna nie została poszkodowana, wszystkie przejścia w bezpośredniej bliskości rusztowania lub pod nim powinny zostać odpowiednio zabezpieczone, to znaczy za pomocą daszków ochronnych. W przypadku rusztowania stalowego nie można zapomnieć o uziemieniu oraz zapewnieniu ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania przez pracowników należy przeprowadzić jego odbiór techniczny. Może go dokonać kierownik budowy lub inna uprawniona osoba. Po odebraniu rusztowania należy zawiesić na nim tablicę informacyjną poświadczającą ten fakt oraz zawierającą informację o dopuszczalnym obciążeniu pomostów roboczych.

Demontaż rusztowania

Demontaż rusztowań również powinien zostać przeprowadzony przez uprawnionych do tego pracowników. Rusztowanie powinno być demontowane w odpowiedniej kolejności, to znaczy od najwyższej do najniższej kondygnacji. Należy upewnić się, że w przypadku prac na wysokości pracownicy stosują atestowane szelki bezpieczeństwa. Po wyznaczeniu teren demontażu powinien zostać oznakowany z wykorzystaniem tablic ostrzegawczych.

Kiedy nie można montować i demontować rusztowania?

Rusztowanie nie może być montowane i demontowane przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Za warunki takie uważa się opady atmosferyczne, mgłę, gołoledź, a także burzę i wiatr o prędkości powyżej 10 m/s. Jeśli na placu budowy nie ma odpowiedniego oświetlenia, prac montażowych i demontażowych nie wolno wykonywać po zmroku – tłumaczy specjalista z firmy VERENT z Warszawy, która zajmuje się wynajmem, montażem i demontażem rusztowań. Należy również upewnić się, czy w pobliżu wyznaczonego terenu nie znajdują się przewody linii elektroenergetycznej.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję