Materiał Partnera

Najczęściej stosowane kruszywa na placach budów

Najczęściej stosowane kruszywa na placach budów

Kruszywa budowlane to między innymi piasek, żwir i tłuczeń – każde z surowców charakteryzuje się innymi właściwościami, co przekłada się na zakres zastosowania poszczególnych materiałów. W dużym uproszczeniu kruszywa można podzielić na naturalne, czyli osad mineralny oraz sztuczne, które powstają w wyniku obróbki termicznej lub innych procesów. Kruszywa budowlane muszą być wytrzymałe, odporne na ścieranie ściskanie, a także wytrzymałe na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Piasek

Piaskiem jest luźna skała osadowa składająca się z drobnych ziaren niezwiązanych spoiwem. Piasek wydobywa się metodą odkrywkową w piaskowniach. Innym rodzajem piasku jest piasek łamany, który wytwarza się na skutek rozdrabniania skał litych. Obydwa rodzaje surowców różnią się wielkością frakcji – piasek naturalny składa się z niewielkich i regularnych cząstek, podczas gdy piasek łamany może mieć różne frakcje, co wynika z mechanicznej obróbki. Hurtowania budowlana SINUS z Bielska-Białej oferuje trzy rodzaje piasku:

  • Piasek siany – piasek siany na sucho stosowany do murowania i wylewek;

  • Piasek płukany – piasek siany na mokro wykorzystywany do tynkowania i zapraw murarskich;

  • Piasek podsypkowy – ze względu na większą ziarnistość używa się go do podsypywania nasypów, fundamentów i do układania nawierzchni z kostki brukowej.

Kliniec, grys i tłuczeń

Jak wspomniano wcześniej, kruszywa łamane powstają w wyniku rozdrabniania skał litych i w porównaniu do kruszyw żwirowo-piaskowych charakteryzują się wyższą granulacją. Wspomniana hurtownia SINUS w Bielsko-Białej kruszywa budowlane oferuje w trzech stopniach rozdrobnienia:

  • Grys – frakcja od 4 mm do 31,5 mm. Grys powstaje z rozdrobnionego tłucznia;

  • Kliniec – frakcja od 4 mm do 31,5 mm. W porównaniu do grysu poszczególne cząstki charakteryzują się bardziej podłużnym kształtem;

  • Tłuczeń – frakcja 31,5 mm do 63 mm. Powstaje w trakcie pierwszego tłuczenia skał.

Grysy używane są głównie do budowania dróg oraz produkcji mieszanek asfaltowych i bitumicznych. Z grysu wykonuje się także podbudowę pod kostkę brukową. Kliniec jest kruszywem stosowanym do budowy dróg i autostrad oraz utwardzania nawierzchni i grząskich dróg. Sprawdza się w miejscach o większym natężeniu ruchu. Z kolei tłuczeń charakteryzujący się największym uziarnieniem sprawdza się przy tworzeniu nasypów pod tory kolejowe oraz podsypywania nawierzchni. Tłuczeń może także wypełniać fundamenty oraz wzmacniać obrzeża. Jest to składnik murów oporowych i fundamentów.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję