Materiał Partnera

Na czym polega obsługa serwisowa urządzeń dźwignicowych?

Na czym polega obsługa serwisowa urządzeń dźwignicowych?

Urządzenia dźwignicowe są niebywale potrzebne w obiektach przemysłowych oraz magazynowych. Suwnice, żurawie warsztatowe, wciągarki i wciągniki każdego dnia umożliwiają szybkie oraz bezpieczne transportowanie ładunków, obniżając koszty procesów logistycznych i zapewniając dużą moc przerobową firm. By jednak zadbać o niezawodność takich sprzętów, należy poddawać je okresowym przeglądom. Niebywale ważne są również prace konserwatorskie oraz naprawcze. Wchodzą one zatem w skład obsługi serwisowej, którą świadczą specjalistyczne pracownie. 

Przegląd urządzeń dźwignicowych

Pierwszym elementem obsługi serwisowej urządzeń dźwignicowych jest ich okresowy przegląd. Przepisy stanowią, iż zakładowa kontrola powinna być wykonywana raz w miesiącu, a badanie UDT najczęściej po okresie jednego roku. Przeglądy można zatem podzielić na te okresowe, doraźne, oraz odbiorcze.

W trakcie przeglądów należy zaś sprawdzać stan techniczny każdego podzespołu suwnic, żurawi warsztatowych czy wciągarek, analizując również pracę ich układów napędowych. Ważne jest także badanie stanu technicznego belek i podtorzy suwnicowych. Na ogół okresowy przegląd techniczny urządzenia dźwignicowego koncentruje się zatem na sprawdzeniu tego, czy sprzęt nie uległ awarii, która mogła wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Ponadto weryfikowane powinno zostać to, czy zalecenia serwisowe zawarte w protokole poprzedniego badania zostały zrealizowane. Niebywale ważne jest też sprawdzanie poprawności działania instalacji elektrycznej.

Warto również wiedzieć, że w ramach obsługi serwisowej urządzeń dźwignicowych niektóre pracownie oferują przygotowanie maszyn do wspomnianego badania UDT. Taką ofertę przedstawia klientom firma M.I.K.U.D., która specjalizuje się też w konserwacji osprzętu dźwignicowego oraz w jego naprawach.

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwignicowych

Kolejnymi elementami obsługi serwisowej urządzeń dźwignicowych, którą oferują specjalistyczne pracownie, są konserwacja oraz naprawa. W pierwszym przypadku mowa o usuwaniu drobnych usterek suwnic, żurawi warsztatowych czy wciągarek, a także o renowacji prowadnic. Ważnym zadaniem konserwatorskim jest ten wymiana lin, styczników oraz kół ciernych, a także kalibracja systemów pozwalających na zautomatyzowane zarządzenie sprzętami.

Do prac naprawczych należy zaś zaliczyć serwis silników, wymianę zepsutej aparatury służącej do sterowania urządzeniami dźwignicowymi, zakładanie nowych instalacji zasilających, a także remont siłowników oraz reduktorów. Wiele poważnych awarii suwnic i innych podobnych sprzętów pojawia się w ich układzie elektrycznym, który również może zostać wymieniony na nowy. Rzadziej prace naprawcze dotyczą odnawiania uszkodzonej konstrukcji stalowej suwnicy. By jednak zapewnić jej długą żywotność, należy bezsprzecznie dbać o okresowe zakładanie nowych powłok antykorozyjnych.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Opracowanie artykułu

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję