Materiał Partnera

Na czym polega i jak często należy wykonywać konserwację wózka widłowego?

Na czym polega i jak często należy wykonywać konserwację wózka widłowego?

Aby praca za pomocą wózka widłowego była efektywna i bezpieczna, niezbędna jest stała kontrola jego stanu technicznego. Jej zaniedbanie – nie dość, że niezgodne z prawem – stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno dla operatora pojazdu, jak i innych pracowników. Jakie czynności wchodzą w zakres konserwacji wózka widłowego i jak często należy przeprowadzać przegląd konserwacyjny tego pojazdu?

Co obejmuje konserwacja wózka widłowego?

Najprościej rzecz ujmując, konserwacja wózka widłowego polega na dbaniu o właściwy stan techniczny pojazdu oraz usuwaniu wszystkich zauważonych usterek i awarii. Obejmuje czynności takie jak:

  • nadzorowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich układów wózka widłowego;
  • sprawdzanie stanu technicznego elementów sygnalizacyjnych i urządzeń sterujących;
  • inspekcja stanu i zużycia wideł do wózka widłowego i łańcuchów;
  • kontrolę oświetlenia pojazdu, poziomu zużycia opon i sprawności sygnalizacji dźwiękowej;
  • przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych w określonych terminach.

Pozytywna opinia konserwatora dopuszcza wózek widłowy do dalszego użytkowania.

Kto może przeprowadzić konserwację wózka widłowego?

Konserwację wózka widłowego może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie potwierdzone nadaniem uprawnień konserwatorskich przez Urząd Dozoru Technicznego

Wyróżnia się dwie kategorie uprawnień. IWJK zezwala na konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, a także wózków specjalizowanych. IIWJK zezwala wyłącznie na konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ­– tłumaczy pracownik sklepu Inicjatywy Północno-Zachodniej, który oferuje duży wybór wózków widłowych i części do nich. Uprawnienia konserwatora wózka widłowego mają charakter bezterminowy i obowiązują na terenie całego kraju. Poświadczeniem zdobytych uprawnień jest legitymacja konserwatora.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy konserwacyjne wózka widłowego?

Częstotliwość wykonywania przeglądów konserwacyjnych wózka widłowego opisana jest zazwyczaj w instrukcji pojazdu. Jeżeli nie ma w niej żadnych informacji na ten temat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego przeglądy powinny odbywać się:

  • co 30 dni – w przypadku pojazdów z pełnym dozorem technicznym. Do grupy tej należą wózki jezdniowe z wysięgnikiem, wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wyposażone w podest lub siedzisko dla obsługującego;
  • co 60 dni – w przypadku wózków z ograniczonym dozorem technicznym. Do grupy tej zalicza się wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, ale tylko prowadzone spoza pojazdu i zdalnie sterowane.

Ponadto wózki widłowe muszą być poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym – nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję