Materiał Partnera

Mapy geodezyjne i ich znaczenie w procesach projektowych

Mapy geodezyjne i ich znaczenie w procesach projektowych

O mapie geodezyjnej mówi się za każdym razem, gdy chodzi o początki inwestycji. Nic w tym dziwnego, albowiem takie mapy są konieczne do uzyskania stosownych pozwoleń na budowę. Jednak nie każdy wie, że mapy geodezyjne mają różny charakter i poszczególne ich rodzaje dostarczają odmiennych informacji, które bywają potrzebne w wielu sytuacjach. Jakie odmiany map występują w procesie projektowym i wykonawczym?

Co to jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna jest opracowaniem kartograficznym, w którym określone są wszystkie elementy terenu, zarówno naturalne, jak i sztuczne. Znajdują się tam również granice i wymiary działek. Na mapie geodezyjne zaznacza się ukształtowanie terenu, które to dane brane są zazwyczaj z mapy zasadniczej.

Mapy geodezyjne sporządzają uprawnieni geodeci, którzy pracują w takich firmach, jak NorthGeo. Tam też można w każdej chwili zaktualizować plan i nanieść na niego nowe dane. W ten sposób z czasem powstaje pełna mapa dla celów projektowych.

Mapa dla celów projektowych

Mapa dla celów projektowych to taki rodzaj dokumentu, który powinien trafić do inwestora, zanim zacznie on robić cokolwiek na danym terenie. Powstaje ona na kanwie mapy zasadniczej i oprócz podstawowych informacji są na niej widoczne inne, dodatkowe, takie jak linie zabudowy i linie graniczne wyodrębnionych terenów, działek, osie dróg i ulic, tereny zielone i pomniki przyrody, a także wszelkie obiekty i punkty istotne dla aktualnie realizowanej inwestycji. Mapa dla celów projektowych jest dokumentem koniecznym, który kompletuje się z innymi, dołączanymi do wniosku o pozwolenie na budowę.

Mapa inwentaryzacyjna

Aby sporządzanie map geodezyjnych odbywało się w sposób, który pozwala na systematyczną aktualizację, tworzy się również mapy inwentaryzacyjne. Taki dokument ma na celu naniesienie wszystkich aktualnych zmian w terenie, które zaistniały po zakończeniu inwestycji. Mogą to być zmiany w ewidencji gruntów, w sieci uzbrojenia terenu lub numeracji budynków. Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej jest narzucone przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ostatnio bardzo często wykonuje się mapy multimedialne. Jest to mapa cyfrowa, zamieszczona na portalach rządowych, która może być przydatna w momencie przeprowadzania pierwszych ustaleń dotyczących projektu. Najczęściej dyskusje na ten temat mają miejsce na linii inwestor – geodeta.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję