Materiał Partnera

Kto może przeprowadzić ekspertyzę budowlaną?

Kto może przeprowadzić ekspertyzę budowlaną?

Jednym z ostatnich elementów każdej budowy jest wykonanie kontroli i oceny stanu technicznego powstałego obiektu. Proces ten może zostać przeprowadzony na dwa sposoby – jako opinia lub ekspertyza techniczna. Opinia stanowi ocenę nowo powstałego obiektu, w oparciu o oględziny oraz dostępną dokumentację. Ekspertyza przeprowadzana jest dużo dokładniej i wykonywana jest między innymi w oparciu o obliczenia statyczno- wytrzymałościowe.

Z reguły ekspertyzę wykonuje się w przypadku powstania uszkodzeń w budynku lub stwierdzenia istotnych uchybień na etapie jego realizacji. Kto ją wykonuje?

Ocena stanu technicznego danego obiektu – kiedy wymagana jest ekspertyza?

Ocena spełnienia ogólnych warunków technicznych, jakie winien spełniać obiekt, jest absolutną koniecznością w przypadku każdego nowego budynku, oddawanego do użytku. Na ogół jest ona wydawana jako opinia.

Drugą formą jest ekspertyza budowlana. Chociaż oba pojęcia wykorzystywane są naprzemiennie, to są czymś zupełnie odmiennym. Ekspertyza budowlana, wykonywana jest przez eksperta z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, którego głównym zadaniem jest przygotowanie wnikliwej analizy statyczno-wytrzymałościowej obiektu.

W tym celu wykonuje się czynności takie jak:

  • badania niszczące i nieniszczące wybranych elementów konstrukcji w celu sprawdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów,
  • pomiary ugięć stropów, podciągów, nadproży,
  • pomiary pęknięć i zarysowań ścian, stropów podciągów, słupów,
  • obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcyjnych.

Wykonana ekspertyza zawsze jest niezależna i w łatwy sposób można ją zweryfikować. Wspomniane wcześniej obliczenia i pomiary mogą zostać bez większego problemu sprawdzone przez innego specjalistę.

Kiedy warto postawić na ekspertyzę budowlaną?

Specjalista z firmy Projektowanie – Bogdan Adamczyk zauważa:

Przeprowadzenie opinii budowlanej warto zlecić w sytuacji, kiedy zamierza się kupić dom jednorodzinny. Dzięki temu – jeszcze przed transakcją – można poznać prawdziwy stan techniczny obiektu. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że koszty związane z wynajęciem eksperta są w zdecydowanym stopni niższe, niż te związane z pracami, które należałoby wykonać po ujawnieniu ewentualnych wad budynku, po jego zakupie. Przeprowadzenie ekspertyzy będzie wymagane natomiast każdorazowo, w sytuacji, kiedy starszy obiekt ma zostać zmodernizowany. Jest to wymóg nałożony przez prawo budowlane.

Opinia techniczna i ekspertyza budowlana – kto może je wykonać?

W przypadku podstawowej opinii technicznej, wymagania co do kompetencji wykonawcy są niższe niż wobec osoby sporządzającej ekspertyzę budowlaną.

Opinię może sporządzić zarówno technik jak i inżynier budowlany z odpowiednim doświadczeniem.

Ekspertyzę budowlaną może sporządzić osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz stosowne uprawnienia. Ekspertyza zlecana jest zazwyczaj rzeczoznawcy budowlanemu. Pełniący to stanowisko musi ukończyć techniczny kierunek studiów i zdobyć uprawnienia budowlane. Są one wydawane przez wojewodę, po uprzednim dokładnym udokumentowaniu pięcioletniego okresu praktyk zawodowych, które wykonywane są dopiero po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Dodatkowo konieczna jest rekomendacja dwóch rzeczoznawców budowlanych działających w tej samej specjalizacji. Po spełnieniu wszystkich kryteriów rzeczoznawca otrzymuje swój numer identyfikacyjny, pod którym zostaje zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję