Materiał Partnera

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego odgrywa bardzo ważną rolę w procesie budowy. Pełni samodzielną funkcję techniczną, w ramach której reprezentuje interesy inwestora na obszarze budowy. Ma odpowiednią wiedzę techniczną, która pozwala mu kontrolować realizowane prace budowlane w aspekcie zatwierdzonego wcześniej projektu oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych. Dowiedz się, kim dokładniej jest inspektor nadzoru budowlanego i jakie ma kompetencje.

Podział nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany polega na kontroli wszystkich prac ,które prowadzone są na placu budowy. Dotyczy ona nie tylko realizacji danego projektu, ale także sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji. Można wyróżnić dwa główne typy inspektorów nadzoru budowlanego - inwestorski oraz administracyjny. Pierwszy z nich pilnuje tego, by wykonawca wywiązywał się ze swoich obowiązków zgodnie z zapisami widniejącymi w umowie oraz przepisami prawa budowlanego. Z kolei administracyjny inspektor nadzoru budowlanego to funkcja państwowa. Zadaniem urzędników jest kontrola przestrzeganie przepisów prawnych na budowach w podlegających im rejonach administracyjnych.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego reprezentuje inwestora na placu budowlanym. Jego obecność jest na wielu budowach obligatoryjna. Wśród jego ustawowych obowiązków należy wymienić:

  • kontrolowanie inwestycji budowlanej, dbanie o prawidłowy przebieg budowy,
  • sprawdzanie obiektów budowlanych podczas ich użytkowania,
  • usuwanie zagrożeń wykrytych w obiektach,

Tak sprawowany nadzór budowlany ma zatem na celu sprawdzanie i kontrolowanie kolejnych etapów budowy, dla sukcesywnego ich zakończenia. Zasadniczymi zadaniami inspektora są kontrola przestrzegania norm i przepisów prawa, a także rzetelna ocena realizowanych prac budowlanych.

 

Kompetencje inspektora budowlanego

Inspektor budowlany jest upoważniony do wejścia na teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli. Jak podkreślają specjaliści firmy IMPACT Sp. z o.o., może on zażądać dostępu do dokumentacji budowy, projektów oraz szczegółowych ekspertyz. Kontroluje realizowane prace pod względem ich zgodności z wytycznymi prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru budowlanego jest również upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Dochodzi do tego na ogół, gdy stwierdzi on nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla zdrowia lub życia ludzkiego. Wystosowane polecenia są zapisywane w dzienniku budowy i muszą być uwzględniane przez całą ekipę budowlaną.

 

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję