Materiał Partnera

Kiedy winda wymaga modernizacji?

Kiedy winda wymaga modernizacji?

Przepisy polskiego prawa wyraźnie wskazują, że dźwig, który w budynku potocznie określa się mianem windy, może być użytkowany wyłącznie wtedy, kiedy posiada ważną decyzję z Urzędu Dozoru Technicznego, w której stwierdza się dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz wymienia konserwatora, który sprawuje stałą opiekę nad jego stanem technicznym. Bardzo często konieczność stosowania się do przepisów to bodziec do tego, aby przeprowadzić stosowne modernizacje.

Standardy bezpieczeństwa

Najważniejszym powodem, dla którego wiele firm musi przeprowadzić modernizację windy, jest zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji dźwigu mieszkańcom lub użytkownikom budynku. Chodzi tu głównie o spełnianie standardów ochrony przeciwpożarowej – w przypadku pojawienia się ognia w budynku bardzo często jedynym sposobem wydostania się może być sprawna ewakuacja z wykorzystaniem dźwigów.

Jak przypomina ekspert z wrocławskiej firmy Dolpol Dźwig sp. z o.o.: Życie ludzkie jest dobrem najwyższym i o nie w pierwszej kolejności musi troszczyć się zarządca budynku, który w sposób bezpośredni odpowiada za poziom bezpieczeństwa użytkowników windy. Obecnie technologia oraz materiały, z których produkowane są kluczowe dla działania windy komponenty, muszą spełniać odpowiednie wymogi przepisów przeciwpożarowych.

Kolejnym powodem, który zmusza zarządców nieruchomości do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, jest zbliżająca się wizytacja urzędnika z Urzędu Dozoru Technicznego, który w polskich warunkach jest uprawiony do potwierdzania właściwego stanu technicznego urządzenia. Podczas inspekcji przeglądane są wszystkie najważniejsze elementy układu dźwigowego, a szczególnym oględzinom poddaje się systemy napędu, liny oraz systemy sterowania. Uzyskanie certyfikacji UDT uprawnia do korzystania z dźwigu w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, ale przede wszystkim jest poświadczeniem właściwego stanu technicznego, który jest najważniejszy, patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.

Jeszcze inną przesłanką do tego, że konieczne jest przeprowadzenie modernizacji windy, są wskazania pochodzące od firmy serwisującej urządzenia dźwigowe. Certyfikacja UDT nakłada na zarządcę nieruchomości obowiązek nawiązania relacji z firmą, która świadczy tego typu usługi oraz posiada stosowne kwalifikacje. Takie firmy regularnie przeprowadzają prace serwisowe i konserwacyjne, przy okazji których dokonują cyklicznych przeglądów stanu technicznego. Jeżeli na skutek ich pracy dojdzie do wykrycia jakichś nieprawidłowości, to obowiązkiem zarządcy jest usunięcie usterek, które są wyszczególnione na protokole potwierdzającym czynności serwisowe wykonane przez daną firmę.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję