Materiał Partnera

Jakie znaczenie mają pomiary objętości mas ziemnych w praktyce geodezyjnej?

Jakie znaczenie mają pomiary objętości mas ziemnych w praktyce geodezyjnej?

Zwyczajowo geodetę określa się jako specjalistę wykonującego pomiary gruntów i przygotowującego mapy do celów projektowych. Jednak kompetencje tego zawodu sięgają dużo dalej. Praca geodety nieodzowna jest podczas prowadzenia wszystkich inwestycji budowlanych. Jednym z badań geodezyjnych jest pomiar mas ziemnych. Przeczytaj, jakie znaczenie ma on w praktyce geodezyjnej.

W jakim celu dokonuje się pomiarów mas ziemnych?

Zaawansowane, prowadzone na dużą skalę prace ziemne towarzyszą większości inwestycji budowlanych i drogowych. Wiążą się z wydobywaniem oraz stałym lub czasowym przemieszczeniem ziemi z wykopów, a także z budową nasypów, skarp czy przekopów. Aby czynności te przebiegały w sposób planowy i racjonalny, konieczna jest odpowiednia logistyka i monitorowanie. I właśnie tutaj z pomocą przychodzą prace związane z pomiarem objętości mas ziemnych.

„Pomiar objętości mas ziemnych – wyjaśnia przedstawiciel Biura Geodezyjnego MasterGeo –  doskonale sprawdza się przy prowadzeniu prac ziemnych zwłaszcza przy dużych inwestycjach budowlanych i drogowych, przy monitorowaniu postępów i dynamiki wydobycia w kopalniach odkrywkowych, na placach budów wielkich obiektów infrastrukturalnych, a także przy zarządzaniu komunalnymi składowiskami odpadów. Pomocny jest przy obliczaniu objętości hałd oraz objętości wszelkich magazynowanych materiałów sypkich: węgla, kruszyw, rud, popiołu czy humusu”. 

Metody prowadzenie pomiarów mas ziemnych

Wykonywaniem pomiarów mas ziemnych zajmują się wyspecjalizowane firmy geodezyjne. Zadanie to wymaga nie tylko doskonałej wiedzy geodezyjnej i dużego doświadczenia, ale również odpowiednich technologii oraz specjalistycznego sprzętu.

Jedna z technik pomiaru mas ziemnych wykorzystuje technologię GPS opartą na sztucznych satelitach oraz sieci stacjonarnych  stacji  referencyjnych,  które  umożliwiają  wyznaczanie  współrzędnych  z bardzo dużą dokładnością (nawet kilkumilimetrową) w  czasie  rzeczywistym.  Pomiary wykonywane techniką GPS stanowią istotną konkurencję dla pomiarów geodezyjnych wykonywanych metodami tradycyjnymi.

Kolejną nowoczesną technologią stosowaną w  geodezji  inżynieryjnej  jest  skaning laserowy. Pozwala on na tworzenie gęstej sieci punktów tzw. chmury  punktów, która umożliwia odtworzenie rzeczywistego obrazu obiektu. Na tej podstawie można dokonać precyzyjnych obliczeń i stworzyć ortofotomapy lub trójwymiarowe modele badanej hałdy.

Pomiar objętości mas ziemnych z użyciem drona

Geodezyjny pomiar z drona to jedna z nowocześniejszych metod pracy i badań geodezyjnych. Doskonale sprawdza się podczas pomiarów mas ziemnych. Jest to badanie fotogrametryczne, wykorzystujące drony wyposażone w najwyższej klasy sprzęt fotograficzny. Precyzyjne zdjęcia lotnicze pozwalają na dokonywanie dokładnych ekspertyz, z marginesem błędu sięgającym jedynie 0,5%!  Zastosowanie tej techniki umożliwia sporządzanie ortofotomap, a więc zdjęć lotniczych przekształconych w rzut ortogonalny, w jakim prezentowane są mapy. Cenną cechą zdjęć lotniczych z niskiego pułapu jest możliwość rejestracji szczegółów z bardzo dużą dokładnością.

Dokładne pomiary mas zimnych w pracy geodety to materiał niezbędny do tworzenia dokumentacji zmian, jakie mają miejsce podczas trwania inwestycji budowlanych i drogowych. Pomagają w logistyce i planowaniu etapów budowy i wykonywaniu różnego typu robót ziemnych. Obliczenia wykonuje się w wielu fazach projektowania i budowy obiektu do celów inwentaryzacji obiektów budowlanych. Zdarza się niekiedy, że wielkość robót ziemnych ma wpływ na wybór najlepszej lokalizacji dla projektowanej inwestycji.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję