Materiał Partnera

Jakie zadania realizują urządzenia sterownicze w przydomowych oczyszczalniach ścieków?

Jakie zadania realizują urządzenia sterownicze w przydomowych oczyszczalniach ścieków?

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków typu biologicznego składa się z jednego lub kilku zbiorników, systemu rur oraz urządzenia sterowniczego. Bez sterowania obywają się jedynie oczyszczalnie drenażowe. We wszystkich innych typach instalacji, które wykorzystują napowietrzacze i pompy, konieczne jest zastosowanie urządzenia sterowniczego – zintegrowanego lub wyniesionego na zewnątrz w postaci szafy sterowniczej. Jakie zadania muszą realizować urządzenia sterownicze? 

W skrzynce lub w szafie sterowniczej spotykają się wszystkie obwody elektryczne. Znajdują się w niej urządzenia sterownicze, a niektórych modelach również dmuchawa membranowa oraz przewody napowietrzające, które prowadzą do reaktora biologicznego. 

Tryby pracy biologicznej oczyszczalni ścieków 

Tryby pracy przydomowej oczyszczalni ścieków, to zestawy gotowych parametrów, które określają warunki pracy instalacji: czas i wydajność pracy pomp oraz dmuchawy membranowej. Algorytm sterujący oczyszczalnią jest najczęściej opatentowaną własnością intelektualną firmy, która dostarcza oczyszczalnię i urządzenia sterownicze. 

Najczęściej dostępne tryby pracy oczyszczalni to: 

  • tryb rozruchowy – program  zgodnie z nazwą – stosowany przy pierwszym uruchomieniu oczyszczalni, ale także po naprawach i dłuższych przestojach, gdy potrzebny jest restart procesów oczyszczania, 
  • tryb normalnej pracy – zestaw ustawień zapewniający optymalne warunki pracy przy normalnych dla danego typu oczyszczalni zrzutach ścieków, 
  • tryb pracy urlopowej – nastawienia umożliwiające maksymalne spowolnienie pracy oczyszczalni, aby podtrzymać żywotność flory bakteryjnej w czasie minimalnych zrzutów ścieków lub całkowitego ustania dopływu nieczystości – pozwala uniknąć zatrzymania pracy oczyszczalni i konieczności przeprowadzania jej ponownego rozruchu po powrocie z urlopu, 
  • test pracy urządzeń – bardziej zaawansowane szafy sterownicze pozwalają na przeprowadzenie testu urządzeń: możemy w każdej chwili uruchomić program sprawdzający działanie pomp, zaworów i dmuchawy membranowej, bez konieczności oczekiwania na ich załączenie się wynikające z realizacji automatycznych ustawień,
  • tryb ręczny – wykorzystywany do manualnego sprawdzania pracy urządzeń, 
  • włączenie i włączenie – najbardziej podstawowa funkcja sterownicza, która umożliwia natychmiastowe wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, które wchodzą w skład oczyszczalni. 

Urządzenia sterownicze realizują też funkcje sygnalizacyjne: mogą wysyłać sygnały świetlne i komunikaty tekstowe o zaistniałych awariach oraz miejscu ich wystąpienia. 

Zalety automatycznego sterowania oczyszczalnią 

Doradca klienta z firmy  Metria, producenta oczyszczalni ścieków z Warszawy, wyjaśnia zalety stosowania gotowych algorytmów:  – Automatyczne nastawienia są optymalnie dopasowane do określonego modelu oczyszczalni. Zostały opracowane na podstawie licznych testów pracy oczyszczalni, sprawdzone przy różnych ilościach zrzucanych ścieków. Dzięki nim sterowanie po stronie  użytkownika sprowadza się do wyboru odpowiedniego trybu. Na przykład wyjeżdżając na urlop nie musimy zastanawiać się, jak powinny pracować pompy, jak ustawić napowietrzanie w reaktorze biologicznym – wystarczy wybrać tryb urlopowy, aby resztą zajął się algorytm

Automatyczne sterowanie jest też doskonałym antidotum na zaburzenia w pracy oczyszczalni spowodowane przez przerwy w dostawach energii elektrycznej. Urządzenia sterownicze pozwalają oczyszczalni podjąć pracę w momencie, w którym została przerwana. Nie musimy martwić się o ponowne ustawienie wszystkich parametrów czy wybieranie odpowiedniego programu po przerwie w dopływie prądu. Urządzenia sterownicze “pamiętają” tryb nastawiony przed awarią zasilania i etap, na którym jego wykonywanie zostało przerwane. 

Podsumowując należy podkreślić, że urządzenia sterujące instalowane w przydomowych oczyszczalniach ścieków podnoszą komfort i skuteczność zarządzania pracą instalacji oczyszczającej. Optymalnie dobrane automatyczne tryby pracy pozwalają utrzymać stałą, wysoką jakość oczyszczania.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję