Materiał Partnera

Jakie prace wchodzą w skład głównej próby szczelności instalacji gazowej?

Jakie prace wchodzą w skład głównej próby szczelności instalacji gazowej?

Główna próba szczelności instalacji gazowej ma ogromne znaczenie dla jej użytkowników. Ta procedura pozwala ustalić czy można bezpiecznie korzystać z tego systemu. Test może przeprowadzić osoba mająca uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej. Lub też fachowiec z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o dozorze technicznym i energetyce. Z jakich prac składa się próba szczelności?

Kiedy trzeba zrobić główną próbę szczelności?

Kontrola instalacji gazowej zamontowanej w budynku mieszkalnym zapewnia bezpieczeństwo domownikom. Przepisy z nią związane są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  16 sierpnia 1999. Zgodnie z tym dokumentem główną próbę trzeba wykonać przed oddaniem do użytku:

  • nowej instalacji gazowej,

  • wyremontowanej lub przebudowanej instalacji gazowej,

  • instalacji, która nie była używana dłużej niż 6 miesięcy.

Co jeszcze określa rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych? Wskazuje, że kolejne przeglądy instalacji muszą obywać się, co najmniej raz w roku. Poza szczelnością, sprawdzeniu podlegają kanały wentylacyjne i spalinowe oraz przewody.

Jak przebiega główny przegląd instalacji gazowej?

Interesujący nas przegląd może wykonać fachowiec świadczący usługi hydrauliczne mający odpowiednie uprawnienia. Taki jak Monter Instalacji Sanitarnych Grzegorz Olęncki. Najpierw wykonuje próbę szczelności instalacji przed gazomierzem. Dopiero po niej przechodzi do odrębnej kontroli elementów znajdujących się za gazomierzem. Nie sprawdza samego urządzenia, bowiem sprzęt przechodzi testy przed dopuszczeniem do sprzedaży. Badana instalacja nie może mieć zabezpieczenia antykorozyjnego i musi być wyczyszczona. Ważne jest odłączenia odbiorników gazu, zaślepienie końcówek i otwarcie korków. Przed właściwą próbą hydraulik bada zgodność układu z projektem i to czy przewody zostały prawidłowo poprowadzone.

Gazowe instalacje hydrauliczne muszą być całkowicie bezpieczne. Dlatego przechodzą szczegółową kontrolę stanu technicznego połączeń i ocenę przepustowości przewodów. Ta druga czynność polega na przedmuchaniu rur sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym. Po niej następuje próba, podczas której fachowiec:

  • zamyka zawory odcinające na wybranym odcinku instalacji,

  • wpuszcza w przewody czynnik próby,

  • montuje zalegalizowany manometr klasy 0,6,

  • monitoruje ciśnienie na manometrze przez 30 minut.

Kiedy specjalista może wydać pozytywną opinię? Instalacja jest szczelna, gdy ciśnienie próbne utrzymuje się przez 30 minut na stałym poziomie. Jest to odnotowywane w protokole, spisywanym po głównym przeglądzie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Opracowanie artykułu

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję