Materiał Partnera

Jakie mapy wykonują geodeci?

Jakie mapy wykonują geodeci?

Żadna mniejsza czy większa inwestycja nie może odbyć się bez udziału geodety. Zanim rozpoczną się właściwe prace, owy specjalista zobowiązany jest do wykonania wielu pomiarów oraz sporządzenia stosownej dokumentacji. Bez tego starostwo powiatowe zwyczajnie odrzuci nasz wniosek o pozwolenie na budowę.

I choć wydaje się, że geodezja wiąże się głównie z miernictwem, w rzeczywistości ma ona także wiele wspólnego z kartografią. Praca z różnego rodzaju mapami jest niezbędna w tej branży każdego dnia. W dalszej części artykułu bliżej przyjrzymy się tej kwestii, starając się przystępnie opisać najpopularniejsze odmiany geodezyjnych map. Zapraszamy do lektury.

Mapy geodezyjne – wprowadzenie

Podstawą do tworzenia tytułowych map są wytyczne, znajdujące się w rozporządzeniach właściwych ministerstw. Fachowcy nanoszą na nie dane, bez których niemożliwa byłaby nie tylko budowa nowego obiektu, ale również podział, scalenie czy też zwykłe zbycie nieruchomości. Dokumentami, o których często się w tym przypadku słyszy, są tak zwane mapy zasadnicze. Stanowią one jednak zasób państwowy, aktualizują je więc tylko uprawnieni do tego urzędnicy. W praktyce – przez to, że zwykle zawarte w nich dane mają charakter archiwalny – używa się ich wyłącznie jako pewnej pomocy.

Czym są mapy do celów projektowych?

Bez mapy do celów projektowych nie sporządzi się projektu zagospodarowania terenu; bez niej nie otrzyma się także wspomnianego pozwolenia na budowę. Jej treść, poza informacjami o faktycznym stanie działki, powinna odnosić się między innymi do linii zabudowy, dróg, wysokiej zieleni oraz nieruchomości przylegających do niej w pasie co najmniej 30 metrów. Warto przy tym wspomnieć, że owa mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla ona sytuację panującą na danym obszarze.

Kilka słów o mapach inwentaryzacyjnych

Mapa inwentaryzacyjna tworzona jest z kolei na potrzeby geodezyjnej dokumentacji powykonawczej – chociażby po to, aby ukończony budynek mógł zostać zgłoszony do użytkowania. Co ważne, osobno wykonuje się mapę samego obiektu i ogrodzenia, a osobno plany wszystkich przyłączy (elektrycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Dane te są istotne także z tego względu, że posłużą później do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz na mapie zasadniczej.

Specyfika map do celów prawnych

Opracowaniami kartograficznymi do celów prawnych również zajmują się geodeci. Są one niezbędne przy zakładaniu księgi wieczystej oraz przy finalizacji innych czynności dokonywanych sądownie lub notarialnie. Jak powiedział nam specjalista z Biura Geodezji i Sprzedaży Nieruchomości Antoniego Cejrowskiego

Chodzi między innymi o zniesienie współwłasności, nabycie i podział spadku oraz ustalenie służebności. Na treść tego typu mapy składać może się wiele danych. Nanosi się tam numery działek, przebieg granic, oznaczenia konturów użytków gruntowych, jak również wykaz ewentualnych zmian ewidencyjnych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję