Materiał Partnera

Jakie elementy składają się na instalację przeciwpożarową?

Jakie elementy składają się na instalację przeciwpożarową?

Dwoma głównymi zadaniami instalacji przeciwpożarowej są wykrycie zarzewia ognia oraz zminimalizowanie skutków pożaru, a co za tym idzie – ochrona ludzi i mienia. Instalacja taka musi być niezawodna, bo jako pierwsza przekazuje informację do odpowiednich służb o ogniu rozprzestrzeniającym się w budynku lub wokół niego. Jakie elementy wchodzą w skład instalacji przeciwpożarowej?

System sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu, a także wykonywania funkcji sterujących. Często pełnią funkcję nadrzędną nad innymi instalacjami bezpieczeństwa. Znajdują zastosowanie głównie w dużych budynkach komercyjnych i publicznych, gdzie są wymagane przepisami. Systemy sygnalizacji pożaru składają się z wielu elementów. Poniżej krótkie informacje o poszczególnych z nich.

Centrala sterująca

Centrala sterująca jest sercem systemu sygnalizacji pożaru. Do jej zadań należy odbieranie informacji od poszczególnych urządzeń znajdujących się w instalacji – takich jak czujniki i ręczne ostrzegacze pożarowe – monitorowanie procesu przekazywania sygnałów, jak również przesyłanie wiadomości we właściwe miejsca. W zależności od wielkości i specyfiki obiektu stosuje się mniej lub bardziej zaawansowane centrale sterujące.

Czujniki

Do najważniejszych elementów instalacji przeciwpożarowej z pewnością zaliczyć można różnego rodzaju czujniki: dymu, temperatury, płomienia, gazu i inne, które uruchamiane są automatycznie. Dzięki błyskawicznemu wykryciu niebezpieczeństwa pozwalają na natychmiastową reakcję na zagrożenie. Rodzaj, liczbę i rozmieszczenie detektorów dostosowuje się indywidualnie do każdego obiektu, zwracając uwagę na jego wielkość oraz specyfikę.

Sygnalizatory

System sygnalizacji pożaru nie może się obejść bez sygnalizatorów, które informują o zagrożeniu pożarowym ludzi przebywających w obiekcie, co usprawnia ewakuację. Wyróżnia się różne rodzaje sygnalizatorów: akustyczne, głosowe, optyczne, akustyczno-optyczne czy głosowo-optyczne. Podobnie jak w przypadku czujników rodzaj, liczbę oraz rozmieszczenie sygnalizatorów dobiera się indywidualnie do charakterystyki danego obiektu.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) to niewielkie urządzenia, które pozwalają szybko ostrzec o pożarze wszystkie osoby przebywające w obiekcie. Zasada ich działania jest bardzo prosta: sam ostrzegacz jest przyciskiem alarmowym podłączonym do instalacji alarmowej. Po jego naciśnięciu do centrali natychmiast zostaje wysłany sygnał alarmowy, który uruchamia zaprogramowaną uprzednio procedurę bezpieczeństwa.

Moduły sterujące i monitorujące

Moduły sterujące i monitorujące, jak mówi sama ich nazwa, służą do sterowania i monitorowania urządzeń peryferyjnych. Odpowiadają również za integrację systemu sygnalizacji pożaru z innymi systemami i instalacjami znajdującymi się w budynku. Przykładowe akcje realizowane przez moduły to uruchomienie sygnalizacji, otwarcie bram i drzwi ewakuacyjnych czy uruchomienie urządzeń gaszących.

System oddymiania

Podczas pożaru największym zagrożeniem dla ludzi jest często nie sam ogień, a dym, który ogranicza widoczność i może prowadzić do zatruć. Ważnym elementem instalacji przeciwpożarowej jest więc system oddymiania, który składa się z szeregu urządzeń pomagających w usunięciu dymu na zewnątrz, takich jak centrala oddymiania, klapy oddymiające, okna napowietrzające czy kurtyny dymowe, które odcinają wybrane części budynku. System oddymiania może działać na zasadzie grawitacyjnej lub mechanicznej.

Instalacje gaśnicze

Do walki z pożarem rozprzestrzeniającym się w budynku wykorzystywane są instalacje gaśnicze, które podają środek gaśniczy bezpośrednio w miejscach, w których pojawił się ogień. W zależności od stosowanego środka gaśniczego można wyróżnić 4 główne rodzaje instalacji gaśniczych: gaszenia wodą, mgłą wodną, pianą oraz gazem. Wybór jednego bądź kilku z nich zależy od rodzaju obiektu i zidentyfikowanych zagrożeń, a także tego, czy w rejonie ich działania mogą przebywać ludzie lub znajdują się wrażliwe urządzenia i materiały.

Jeśli potrzebujesz fachowego projektu instalacji przeciwpożarowej, zgłoś się do firmy Tel-Poż-System Iskra z Poznania. Jej zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów, którzy mają niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu są w stanie zaplanować odpowiednią instalację do każdego obiektu, niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję