Materiał Partnera

Jakie atesty powinny posiadać kruszywa?

Jakie atesty powinny posiadać kruszywa?

Kruszywa to wyroby budowlane o szerokim spektrum zastosowań. Wykorzystuje się je w wielu działaniach, głównie do uzupełniania nawierzchni, ale sprawdzają się również w kontekście dekoracyjnym. Wielu klientów dążących do zachowania jak najlepszej jakości swoich inwestycji zastanawia się nad tym, czy kupowane przez nich produkty spełniają określone normy i wymagania branżowe.

Kruszywa – charakterystyka materiałowa

Kruszywa drogowe i kolejowe to ziarniste materiały, głównie pochodzenia naturalnego lub organicznego. Na rynku występują jednak również są także kruszywa sztuczne, dostępne jako odpad pogórniczy, pohutniczy lub pobudowany. Wiele z nich pochodzi z recyklingu.

Kruszywa należą do grupy materiałów wykorzystywanych na szeroką skalę w branży budowlanej i drogowej. Stosuje się je do przeprowadzania prac remontowych i konstrukcyjnych, w tym do realizacji odcinków drogowych czy trakcji, pomagając w utwardzeniu nawierzchni i nadając jej optymalną wytrzymałość. Konkretne produkty przystosowane są do określonej warstwy nawierzchni.

Jednym z najchętniej wybieranych przez klientów produktów jest kruszywo łamane, a konkretnie grys. Uzupełnia się nim między innymi mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki bitumiczne, mieszanki związane lub niezwiązane hydraulicznie oraz betony asfaltowe.

Występuje on także w roli warstw wiążących, wyrównawczych i ścieralnych dla dróg. Może być też stosowany w funkcji dekoracyjnej – grys ze względu na mnogość kolorów i rozmiarów stanowi świetną dekorację prywatnej posesji lub przestrzeni miejskiej.

Kruszywa a prawo

Kruszywa odgrywają ważną rolę w budownictwie i znacząco oddziałują na właściwości wszelkich konstrukcji, dlatego ich właściwości opisywane są w dokumentach UE i nie tylko.

Już samo wprowadzenie do obrotu na rynek europejski produktu definiowanego jako „wyrób budowlany” wiąże się z oznakowaniem go znakiem CE. Na producencie ciąży również obowiązek opracowania specjalnej Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) – wyjaśnia specjalista z firmy Adviser Solutions Polska Sp. z o.o.

Taką konieczność narzuca Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku określające warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydaje się bez ograniczeń czasowych, co oznacza, że pozostaje on ważny dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znaczącym modyfikacjom. Nadzór nad wydanym certyfikatem ma miejsce raz do roku.

Certyfikacja ZKP

Kruszywa muszą podlegać określonym wyznacznikom jakościowym. Takie wyroby budowlane domyślnie zostały objęte tzw. systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ (AVoCP) Komisji Europejskiej. Wymagana jest w związku z tym certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP) producenta kruszyw przez notyfikowaną do tego rodzaju zadań jednostkę certyfikującą.

Na producencie ciąży obowiązek prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz przeprowadzania badań próbek zgodnie z ustalonym planem.

Przynależność danego wyrobu do sprecyzowanej grupy systemu oceny jest określona w zapisach zharmonizowanej specyfikacji technicznej [hEN]. Po stronie producenta stoi także ustalenie typu wyrobu na podstawie badań.

Badania i atesty

Oferowane u renomowanego dostawcy kruszywa powinny mieć wymagane badania i atesty. Mowa tu między innymi o:

  • PN-EN 12620+A1,
  • PN-EN 13043,
  • PN-EN 13242+A1.

Ich obecność to jeden z wyznaczników gwarancji jakości i niezawodności.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję